Nieuws van Marjolein van Elteren

GroenLinks stelt vragen over bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden

Recent bleek dat in Drentse natuurgebieden ruim 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten zijn gevonden. Deze hebben zich tot in het hart van grote natuurgebieden verspreidt, met mogelijk grote gevolgen voor de biodiversiteit. GroenLinks wil graag weten hoe de situatie in de provincie Utrecht is en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks vindt de resultaten van het Drentse onderzoek zeer verontrustend. Er moet wat ons betreft een diepgaand nationaal onderzoek komen om te bezien hoe de situatie in de rest van Nederland is en hoe de verdere verspreiding van het gif te voorkomen. Mocht dat niet gebeuren, dan moet er een speciaal onderzoek komen voor de provincie Utrecht!”

Lees verder

GroenLinks wil duurzame oplossing voor opvang in wild levende dieren

Onlangs werd bekend dat de vogelopvang in Utrecht tijdelijk de deuren moet sluiten door te weinig inkomsten. Dit is niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat aanwezige dieren overgebracht worden naar een andere vogelopvang en dat contracten van betaalde medewerkers niet verlengd worden. GroenLinks vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren is van groot belang. Voor zieke of gewonde dieren moet er een plek zijn om weer te herstellen. Met de sluiting van de vogelopvang in Utrecht komt alle druk bij de enige overgebleven vogelopvang in de provincie te liggen, namelijk die in Soest. Dit terwijl deze opvang al over zijn capaciteit zit. Het is dan ook tijd voor een duurzame oplossing.”

Lees verder

Handen af van onze natuurgebieden

Het kabinet heeft op woensdag 14 november een lijst met stikstofmaatregelen aangekondigd. Naast maatregelen als verlaging van de snelheid op snelwegen overdag naar 100 km/uur en het herstellen van natuur, is ook het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden een optie. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het is onacceptabel dat nagedacht wordt over het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden. Deze gebieden zijn juist aangewezen om de aanwezigheid van zeldzame dieren, bloemen en planten. De gedachte dat gebieden uitwisselbaar zijn en zomaar geschrapt of verplaatst kunnen worden is onbegrijpelijk.”

Lees verder

Samen met boeren werken aan oplossing van de stikstofcrisis

Vandaag protesteren boeren door heel het land bij de verschillende provinciehuizen. Ze zijn het niet eens met de stappen die gezet moeten worden om de stikstofcrisis op te lossen en onze natuur te beschermen.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks begrijpt de boosheid om de ontstane situatie als gevolg van jarenlang verkeerd beleid op nationaal niveau. Een situatie die niet had moeten ontstaan, maar nu is zoals deze is. We willen samen met boeren werken aan een eerlijke oplossing, waarvan het uitkopen van boeren rond Natura 2000 gebieden een onderdeel zal moeten zijn.”

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State die grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van agrariërs, industrie, verkeer en woningbouw. Het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt ruimte voor deze ontwikkelingen, maar de Raad van State oordeelt dat daarmee onvoldoende is aangetoond dat de natuur niet wordt aangetast.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks is altijd kritisch geweest op het systeem van het Programma Aanpak Stikstof. Dit programma gaat ervan uit dat de uitstoot van stikstof de komende jaren zal dalen, en dat vooruitlopend daarop alvast ruimte gegeven kan worden aan agrariërs, industrie en verkeer. De Raad van State oordeelt nu dat dat systeem niet deugt en dat niet is aangetoond dat dit niet ten koste gaat van de natuur.”

Lees verder