Nieuws van Marijke de Jong

Uitbreidingslocaties voor wonen

Vooruitlopend op de Omgevingsvisie- en verordening is er voor de uitbreidingslocaties voor wonen op 29 januari door Provinciale Staten een afwegingskader vastgesteld. Hierin wordt aangegeven wanneer uitbreiding is toegestaan. Daarbij is er specifiek aandacht voor de uitbreiding van kleine kernen.

Statenlid Marijke de Jong: “De vraag naar woningen in de provincie Utrecht is groot. Voor mensen met lage- en middeninkomens is het lastig om een huis te vinden. GroenLinks heeft daarom gepleit om juist te bouwen voor die specifieke groepen, en daarbij zorgvuldig om te gaan met de ruimte. De provincie moet daar haar regierol voor inzetten!”

Lees verder

Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er ook dak- en thuislozen die niet in beeld zijn, maar ook geen officieel legaal dak boven hun hoofd hebben. GroenLinks maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marijke de Jong: “Het gaat om heel veel mensen, waaronder gezinnen en jongeren, die geen dak boven hun hoofd hebben en waarvoor nu geen oplossing is. Het is dan ook belangrijk dat er op zowel de korte als langere termijn woningen beschikbaar komen voor deze groep mensen.”

Lees verder