Nieuws van Karin Boelhouwer

Politiek in de provincie in tijden van corona

Allereerst, ik hoop dat het je goed gaat, dat je gezond bent en kunt doen wat belangrijk voor je is. We wensen iedereen die ziek is beterschap en sterkte wanneer je geliefden ziek zijn of zijn komen te overlijden. Het zijn voor veel mensen zware tijden. Daarom is het ook ontzettend fijn om te zien dat zoveel mensen actief zijn in het helpen van anderen. We zien hartverwarmende initiatieven vanuit de hele provincie, daar hebben we grote waardering voor!

Lees verder

Provincie Utrecht roept Bakhuis-Wolters-onderscheiding in het leven!

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag, reden voor GroenLinks en DENK om vrouwen die zich inzetten en ingezet hebben voor de maatschappij meer voor het voetlicht te brengen. Daarom hebben zij het initiatief genomen om de Bakhuis-Wolters-onderscheiding in het leven te roepen, vernoemd naar het eerste vrouwelijke Statenlid in de provincie Utrecht. De motie hiertoe werd met brede steun aangenomen!

GroenLinks-fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “Gelijkheid tussen man en vrouw is nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Zo bleek recent dat Nederland 11 plekken is gezakt naar de 38e plaats op de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het World Economic Forum. Met de Bakhuis-Wolters onderscheiding willen we vrouwen een podium bieden wiens inzet niet altijd wordt gezien of erkend.”

Lees verder

Begroting: groen, gezond en samen!

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer

Groen, gezond en samen zijn de prioriteiten voor GroenLinks. In de provinciale begroting voor 2020 zien we deze punten duidelijk terug. De ambities en plannen zoals opgenomen in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ komen hiermee in uitvoering.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “De eerste echte groene en linkse begroting van de provincie Utrecht is vastgesteld. Daar zijn we ontzettend blij mee! Door een flink aantal aangenomen moties is de begroting zelfs nog groener, socialer en inclusiever geworden.”

Lees verder

Energietransitie, natuur en diverse woningbouw

Deze foto lijkt een tafereel onder een meditteraanse blauwe lucht, maar is op 13 juni genomen in Groenland. Deze sledehonden merken het effect van klimaatverandering. Foto afkomstig uit video van Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) op Twitter

GroenLinks vraagt om versnelling van de energietransitie, de realisatie van natuur en diversiteit in woningbouw bij de behandeling van de Kadernota. De Kadernota vormt samen met het coalitieakkoord de basis voor de uitwerking van de begroting voor 2020.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “Klimaatverandering is geen probleem van komende generaties. In delen van de wereld staat het water mensen nú al aan de lippen. Nederland loopt achter, Utrecht loopt achter. Het is alle hens aan dek en tijd om vaart te gaan maken met de energietransitie!”

Lees verder