Nieuws van Jeroen Bart

Klimaat wordt onderdeel van de Regio Deal Foodvalley

Vanuit het Rijk worden met regio’s deals gesloten om belangrijke opgaven samen met regio integraal op te pakken. Hierbij zit financiering vanuit het Rijk en ook de regio, waaronder de provincie. In de Regio Deal Foodvalley komen verschillende opgaven voor deze regio terug, het klimaat ontbreekt echter.

Statenlid Jeroen Bart: “In de Regio Deal komen opgaven als het terugdringen van de uitstoot van fijnstof, ammoniak en het bevorderen van circulaire landbouw terug. Het terugdringen van broeikasgassen echter niet. Dat mist GroenLinks en daarom hebben wij samen met D66 een motie ingediend om dit alsnog bij de uitvoering van de Regio deal te betrekken.”

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over toekomst vliegverkeer

Er wordt momenteel gesproken over de toekomst van het vliegverkeer in Nederland. De keuzes die gemaakt worden zijn ook van invloed op de leefomgeving in de provincie Utrecht. Zo kan meer vliegverkeer zorgen voor meer geluidsoverlast en luchtvervuiling. GroenLinks is benieuwd naar hoe de provincie Utrecht de belangen van de inwoners van Utrecht behartigt en heeft daarom samen met D66 schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Jeroen Bart: “Een gezonde leefomgeving is voor GroenLinks ontzettend belangrijk. De afgelopen jaren neemt het vliegverkeer in het noordwesten van de provincie Utrecht al toe, evenals de overlast. En dat zou de komende jaren nog weleens verder toe kunnen nemen, bijvoorbeeld als er een nieuwe vliegroute boven de provincie Utrecht komt. Dat moeten we zien te voorkomen.”

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over fraude met afval en subsidie mestverwerkers

In mei van dit jaar bracht NRC het nieuws dat mestverwerkingsfabrieken betrokken zijn bij omvangrijke fraude met afval en subsidies. In het artikel wordt onder meer gesteld dat provincies onvoldoende controleren. GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Jeroen Bart: “Het is belangrijk dat we meer schone energie opwekken. GroenLinks is echter kritisch als gaat om opwek met biomassa. Mestverwerking vormt indirect immers een beloning voor mestoverschotten. Daarbij blijkt nu dat met mestfabrieken ook fraude gepleegd wordt, met zowel subsidie als de illegale lozing van afval. GroenLinks vindt het belangrijk dat de provincie zorgt voor goede controle en handhaving.”

Lees verder