Nieuws van Florian Bekkers

Meer woningen én een mooi landschap

Voor veel mensen die in Utrecht willen wonen is het lastig of zelfs bijna onmogelijk om geschikte, betaalbare woning te vinden. De woningen die wel beschikbaar zijn worden steeds duurder. GroenLinks vindt dat er meer woningen beschikbaar moeten komen. En we willen dat natuur en landschap behouden blijven en het autoverkeer terugdringen in plaats van laten groeien. Bovendien, willen we voorkomen dat de druk op de woningmarkt wordt misbruikt door grondspeculanten die de politiek onder druk te zetten om in het groen te bouwen. GroenLinks wil onze provincie mooi houden, en groene natuur- en recreatiegebieden rond het huidige stedelijk gebied versterken in plaats van ze volbouwen. Hoe gaan we dat combineren?

Lees verder

De toekomst is groen, gezond en samen!

Florian Bekkers

Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Het moment waarop inwoners kiezen welke kant de provincie Utrecht op moet. Hoe ziet de provincie er over 5 tot 10 jaar uit? Bestaat het mooie landschap nog, is er meer natuur gerealiseerd of is er volop in het groen gebouwd? Hoe verplaatsen mensen zich? Wordt er intensief gefietst? Wordt er nog een tramlijn aangelegd? Of zijn alle provinciale wegen 2x2-baans snelwegen geworden?

Lees verder

Helderheid rond vertrek gedeputeerde Verbeek

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

Op maandagavond 19 februari werd er een spoeddebat gehouden over de brief die de U10-gemeenten stuurden naar de provincie over het conceptmobiliteitsprogramma en de omstandigheden rond het vertrek van gedeputeerde Verbeek-Nijhof. Daarover werd in aanloop naar het debat wild gespeculeerd en geïnsinueerd. GroenLinks bracht de nodige helderheid in het debat.

Lees verder

GroenLinks respecteert het besluit tot aftreden van gedeputeerde Verbeek

Vandaag werd bekend dat Jacqueline Verbeek-Nijhof aftreedt als gedeputeerde van de provincie Utrecht. De GroenLinks-fractie begrijpt deze stap en respecteert haar besluit. Naar aanleiding van de openbaarmaking van een kritisch auditrapport over de aanleg van de Uithoflijn, waar de provincie verantwoordelijk voor is, zijn de afgelopen weken vragen gerezen over de rol van de provincie en de verantwoordelijk gedeputeerde.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Het aftreden van gedeputeerde Verbeek-Nijhof heeft uiteraard grote persoonlijke impact voor haar. Wij wensen haar dan ook veel sterkte en danken haar voor haar inzet voor de provincie Utrecht de afgelopen jaren. Vanuit de inhoud van haar verantwoordelijkheid bezien vinden we haar besluit om af te treden passend en hebben we daar respect voor. GroenLinks wil investeren in een goede aansturing van het complexe project Uithoflijn en in een goede samenwerking met gemeenten aan schone mobiliteit in de provincie Utrecht.”

Lees verder

Algemene beschouwingen op provinciaal niveau

Florian Bekkers

We kennen allemaal de algemene beschouwingen naar aanleiding van de rijksbegroting. Dit jaar natuurlijk overschaduwd door het debat over de regeringsverklaring. Ook op provinciaal niveau wordt de begroting aangegrepen door diverse partijen om accenten te plaatsen. Wat is de insteek van de provinciale GroenLinks-fractie en hoe verhoudt zich dat tot de andere politieke partijen?

Lees verder

GroenLinks: Gezond, Groen en Samen

Florian Bekkers

GroenLinks kiest voor gezond, groen en samen. Dat was de boodschap van fractievoorzitter Florian Bekkers bij de behandeling van de begroting voor 2017 op maandag 31 oktober.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Met gezond, groen en samen als uitgangspunt zet GroenLinks in op gezonde lucht, meer natuur en bruisende cultuur. Een provincie waar mensen graag wonen, werken, ontspannen en op bezoek komen.”

Lees verder