Nieuws van David Oude Wesselink

Investeren in een toegankelijke tram

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

De provincie gaat investeren in de toegankelijkheid van de tram, zo moet de tram door iedereen te gebruiken zijn. Dit was namelijk nog niet op alle haltes het geval. Daarnaast schaft de provincie meer trams aan, zodat er bij uitval van trams voldoende materieel is.

Statenlid David Oude Wesselink: “GroenLinks heeft zich altijd sterk gemaakt voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Zo hebben we vorig jaar vragen gesteld over de ruimte tussen de tram en het perron op de Uithoflijn. Deze was te groot voor mensen in een rolstoel. Met dit besluit pakken we dat ook aan voor de SUNIJ-lijn!”

Lees verder

De fiets moet het vertrekpunt zijn bij verbeteren veiligheid Donderbergrotonde

Donderbergrotonde Leersum

Al langere tijd maakt GroenLinks zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Donderbergrotonde in Leersum. Zo stelde de fractie vorig jaar al schriftelijke vragen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, bijvoorbeeld met een fietstunnel. Dit past ook bij de ambitie om op het fietspad over de rotonde een snelfietsroute te laten lopen. Daarom stemde GroenLinks tegen een motie van SGP, VVD en 50PLUS die vooral gericht was op doorstroming voor de auto.

Statenlid David Oude Wesselink: “Een duurzame oplossing voor de Donderbergrotonde zit allereerst in het verbeteren van de doorstroming voor fietsers. Bij een oplossing als een tunnel heeft de auto er uiteindelijk ook baat bij, omdat dan niet meer op fietsers gewacht hoeft te worden. De motie ging echter vooral uit van varianten die de doorstroming voor de auto verbeteren, dit terwijl de veiligheid voor de fiets en een gezonde leefomgeving het vertrekpunt moeten zijn.”

Lees verder

GroenLinks wil goede oplossing voor bereikbaarheid Schaakwijk in Zuilen

In de nieuwe dienstregeling die 14 december is ingegaan, is de route van buslijn 4 in Zuilen veranderd. Hier rijdt nu een langere en snellere bus, maar hierdoor moeten inwoners uit Schaakwijk verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Dit leidde tot veel negatieve reacties van de inwoners, onder meer door de aanwezigheid van seniorenwoningen, een buurtcentrum voor ouderen en een gezondheidscentrum die langs de oude busroute liggen.

Statenlid David Oude Wesselink: “Wij begrijpen de zorgen van omwonenden en vinden dan ook dat de gedeputeerde op korte termijn in gesprek moet om te komen tot een mogelijke oplossing. Dat heeft de gedeputeerde tijdens de Statenvergadering op 11 december ook toegezegd. De motie van de SP om de verandering terug te draaien, was door de korte termijn niet uitvoerbaar en konden we daarom niet steunen.”

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over toegankelijkheid tram 22

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

GroenLinks heeft signalen ontvangen dat er mogelijk problemen zijn met de toegankelijkheid van tram 22. Zo zou de afstand tussen de tram en het perron op sommige haltes te groot zijn voor mensen in een rolstoel, of met een rollator, om zelfstandig de tram in te komen. GroenLinks heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid David Oude Wesselink: “Sinds 1 juni 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een handicap in werking getreden. Daarin staat dat iedereen in staat moet zijn om zelfstandig, dus zonder hulp, te kunnen reizen in nieuwe vervoersmiddelen. Als de afstand tussen de tram en het perron te groot is, kan dit niet. Wij horen dan ook graag van het college of de signalen kloppen en zo ja, of de problemen tijdig opgelost zullen zijn.”

Lees verder