Provincie gaat aan de slag met Regionale Energiestrategieën

GroenLinks wil vaart maken richting een schone energievoorziening. Daarvoor is het nodig om meer schone energie op te wekken, ook in de provincie Utrecht. Per regio wordt bekeken hoeveel en waar schone energie moet worden opgewekt via zogenaamde Regionale Energiestrategieën. De provincie gaat deze RES’en actief ondersteunen.

Statenlid Jeroen Bart: “We vinden het belangrijk dat in alle drie de RES-regio’s in de provincie Utrecht een ambitieus plan komt te liggen. Op dit moment doen we namelijk nog lang niet genoeg om de klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs te halen. Daarbij is echter ook belangrijk dat inwoners mee kunnen denken en mee kunnen profiteren. Dat hebben we ook meegegeven aan het college en is voor GroenLinks een voorwaarde voor een geslaagde energietransitie!”

Regionale Energiestrategie (RES)

Het idee voor Regionale Energiestrategieën komt voor uit het Klimaatakkoord. Naast grootschalig duurzaam opwekken op zee, zullen we met zijn allen ook minstens 35 terawattuur (TWh) aan duurzame energie grootschalig moeten opwekken op land. Deze opgave is neergelegd bij de regio’s, in heel Nederland zijn dat er 30.

Elke regio moet middels een Regionale Energiestrategie een bod doen voor wat zij denken bij te kunnen bijdragen aan dit landelijke doel. Ook denken regio’s in deze RES’en na over de warmtevoorziening: hoe gaan we onze huizen zonder fossiele energie, en dus gas, in de toekomst verwarmen? De provincie Utrecht neemt deel aan drie RES’en: de regio U16, de regio Amersfoort, en de regio Foodvalley (deels in Gelderland).

Extra inzet op warmtevoorziening

Naast dat de provincie actief deelneemt aan de RES-regio’s, gaat de provincie gemeentes ook actief ondersteunen in het maken van de plannen op het gebied van de warmtevoorziening. Hier is extra nadruk opgelegd dankzij van een motie van de ChristenUnie, gesteund door GroenLinks. De regio’s gaan nu aan de slag, en halverwege volgend jaar moet er een bod liggen.

Jeroen Bart: “We kijken uit naar een ambitieus bod vanuit de regio’s, zodat we vaart kunnen maken met de energietransitie!”