Nieuws over iedereen

Investeren in een toegankelijke tram

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

De provincie gaat investeren in de toegankelijkheid van de tram, zo moet de tram door iedereen te gebruiken zijn. Dit was namelijk nog niet op alle haltes het geval. Daarnaast schaft de provincie meer trams aan, zodat er bij uitval van trams voldoende materieel is.

Statenlid David Oude Wesselink: “GroenLinks heeft zich altijd sterk gemaakt voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Zo hebben we vorig jaar vragen gesteld over de ruimte tussen de tram en het perron op de Uithoflijn. Deze was te groot voor mensen in een rolstoel. Met dit besluit pakken we dat ook aan voor de SUNIJ-lijn!”

Lees verder

De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn vastgesteld

Tien maanden nadat eindelijk de jaarrekening van 2017 werd vastgesteld, lagen op 16 juli de jaarrekeningen over 2018 én 2019 voor. Op het laatste moment voorzien van het goedkeurend oordeel van de accountant, zodat deze konden worden vastgesteld. Dit voorkwam dat de provincie onder verscherpt toezicht van het Rijk werd geplaatst.

Statenlid Nelleke Groen: “De erfenis die wij als Statenleden met zijn 49-en in onze schoot geworpen kregen, maart vorig jaar, bleek te bestaan uit een vervallen huis met vermolmde vloeren en ontbrekende traptreden. In zijn geheel ontbrekende trappen zelfs, denk ik. De financiële situatie was simpelweg niet op orde. GroenLinks is dan ook blij dat er weer grip is op de situatie en de jaarrekeningen eindelijk zijn vastgesteld!”

Lees verder

Investeren in vitale wijken in de provincie Utrecht

Overvecht

De provincie Utrecht behoort tot de meest welvarende regio’s in Europa. Toch zijn er ook in de provincie Utrecht wijken en buurten die achterblijven en waarvan de bewoners veel minder delen in brede welvaart. Op 15 juli heeft Provinciale Staten het voorstel Vitale wijken aangenomen. Het gaat om kwetsbare wijken die een extra aanpak nodig hebben. Het voorstel is een stap op weg naar de sociale agenda van de provincie waar GroenLinks zich sterk voor maakt.

Statenlid Marijke de Jong: “Ik vind het onverteerbaar dat er wijken zijn in onze welvarende provincie met zoveel achterstand op allerlei terreinen. De problematiek in deze wijken neemt door de coronacrisis ook nog eens extra toe. Dan gaat het bijvoorbeeld om werkloosheid en kinderen die achterstand oplopen in het onderwijs. Daarbij is er in deze wijken vaak weinig groene buitenruimte. GroenLinks is dan ook blij dat de provincie een bijdrage levert aan een gebiedsgerichte aanpak in deze wijken!”

Lees verder

Steun voor en door cultuur, in ieder normaal

De coronacrisis raakt de culturele sector hard, ook in de provincie Utrecht. Daarom heeft GroenLinks vol overtuiging voor het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector gestemd. Een pakket waarin zowel provinciale partnerorganisaties als andere culturele regionale instellingen, in nauwe samenwerking met gemeenten, geholpen worden.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Ik ben er trots op dat dit pakket is aangenomen. Waar het Rijk ervoor kiest om meer dan elf keer zoveel steun te geven aan alleen al KLM als aan de hele culturele sector, laten wij in de provincie Utrecht onze kunstenaars, creatievelingen en anderen werkzaam in de sector, niet in de kou staan!”

Lees verder

Provincie onderzoekt effect snelheidsverlaging provinciale wegen op stikstofuitstoot

De provincie Utrecht gaat onderzoeken wat een snelheidsverlaging op (delen van) provinciale wegen kan betekenen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof en het herstel van natuurgebieden. Het onderzoek komt er naar aanleiding van een breed ondersteunde motie van GroenLinks.

Statenlid Marjolein van Elteren: “De stikstofcrisis stelt ons voor een grote uitdaging. Om kwetsbare natuurgebieden te beschermen moet er minder stikstof uitgestoten worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat er daarvoor gekeken wordt naar alle mogelijkheden die de provincie heeft. En dus ook naar een mogelijke snelheidsverlaging op provinciale wegen!”

Lees verder

Regeren is vooruitzien, niet vooruitschuiven

GroenLinks is blij met de heldere kaderbrief die op hoofdlijnen de uitgangspunten geeft voor de begroting voor 2021. De ambities worden daarin niet afgezwakt, maar stevig doorgezet. De provincie blijft inzetten op het versnellen van de energietransitie, de fiets en het openbaar vervoer, bescherming en uitbreiding van natuur, brede welvaart, een circulaire economie en een inclusieve provincie.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “Juist in tijden van crisis is het belangrijk dat de provincie niet bezuinigt, maar investeert. Dat is het uitgangspunt van deze Kaderbrief en daar is GroenLinks dan ook blij mee. Er zit veel geld in de reserves dat nu geen bestemming heeft, en dat moeten we inzetten voor de uitdagingen van deze tijd. Regeren is immers vooruitzien, en niet vooruitschuiven!”

Lees verder

Pagina's