Erna Kotkamp en Mariëtte Pennarts
Erna Kotkamp en Mariëtte Pennarts

Mariëtte Pennarts geïnstalleerd als gedeputeerde voor GroenLinks

Tijdens de Statenvergadering van 18 mei jl. is Mariëtte Pennarts opnieuw geïnstalleerd als gedeputeerde voor GroenLinks. GroenLinks sloot onlangs met VVD, D66 en CDA het coalitieakkoord “In Verbinding!”. “Met dit coalitieakkoord kiezen VVD, D66, CDA en GroenLinks ervoor om samen met Utrechtse inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties te werken aan een groene, slimme en gezonde toekomst. GroenLinks is in het bijzonder blij en trots op de inzet op energie, werk, fiets, cultuur, natuur en landschap”, aldus fractievoorzitter Florian Bekkers.

Mariëtte Pennarts is tijdens de Statenvergadering van 18 mei jl. opnieuw geïnstalleerd als gedeputeerde voor GroenLinks. Pennarts is als gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuilles cultuur en erfgoed, recreatie, bodem en milieu, bestuur, Europa en strategie. Mariëtte Pennarts: “Ik zie ernaar uit om verder te gaan met het mooie resultaat dat in gang is gezet met cultuureducatie, erfgoed en festivals. Veel kansen zie ik in de koppeling van cultuur en recreatie. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de portefeuille Milieu kan ik me inzetten voor een gezond leefklimaat voor alle Utrechters. We gaan echt werk maken van een schone en duurzame omgeving.”

Belangrijke resultaten coalitieakkoord: energie, fiets, cultuur, natuur en landschap

Tijdens deze vergadering werd ook het onlangs gesloten coalitieakkoord besproken. Fractievoorzitter Florian Bekkers gaf aan dat de belangrijkste resultaten in het coalitieakkoord voor GroenLinks zijn behaald op het gebied van energie, werk, fiets, cultuur, natuur en landschap. Fractievoorzitter Florian Bekkers: “De inzet op en het extra budget voor de energietransitie zorgt niet alleen voor weer een stap naar een duurzame energievoorziening, maar geeft ook een impuls aan de werkgelegenheid. Ook zijn wij erg blij dat er in het economisch beleid meer aandacht komt voor werkgelegenheid voor (V)MBO-ers. Daarnaast zijn wij ook erg blij dat de fiets als een volwaardig alternatief voor de auto is opgenomen in het coalitiekakkoord. Zo is onder meer ons 5-puntenplan dat wij in de campagne hebben gepresenteerd volledig overgenomen. Daarnaast wordt de inzet voor cultuureducatie en festivals voortgezet en blijven we op koers voor het realiseren van een robuust natuurnetwerk en een mooi landschap.”

Erna Kotkamp geïnstalleerd als Statenlid

Doordat Mariëtte Pennarts opnieuw gedeputeerde is geworden en ze daardoor geen plaats meer zal nemen in de Staten, is Erna Kotkamp tijdens deze vergadering ook geïnstalleerd als Statenlid voor GroenLinks. Statenlid Erna Kotkamp: “Ik ben blij dat ik namens GroenLinks plaats mag nemen in de Staten. Ik wil me de komende periode vooral gaan richten op het realiseren van een robuust natuurnetwerk, het verder ontwikkelen van een mooi landschap, het verbeteren van dierenwelzijn en op het verduurzamen van de landbouw.”