Leden kandidaten- & programmacommissie gezocht

Terwijl de lokale afdelingen druk zijn met de Gemeenteraads­­verkiezingen van maart 2018, is het provinciale bestuur al bezig met de voorbereiding van de Provinciale Staten­verkiezingen die op 20 maart 2019 plaatsvinden. En dat begint met de bemensing van de twee commissies die in de aanloop naar de verkiezingen een cruciale rol spelen: de kandidaten­commissie en de programma­commissie.

Kandidatencommissie

Het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht is aan de slag gegaan met het formeren van een kandidatencommissie die de concept-kandidatenlijst (het verkiesbare deel) voor de Provinciale Staten­verkiezingen zal samenstellen. Op de ledenvergadering van april 2018 zal de voordracht van de commissie plaatsvinden. Leden met (bestuurlijke) ervaring kunnen zich nu melden. De kandidatenlijst zal in de PLV in november 2018 worden vastgesteld.

Van kandidaten voor deze commissie wordt verwacht:

 • betrokkenheid bij GroenLinks in het algemeen en GroenLinks Provincie Utrecht in het bijzonder;
 • inzicht in het werk en de verantwoordelijkheden van het provinciaal bestuur, in het bijzonder in de provincie Utrecht;
 • een visie op de bijdrage die GroenLinks aan de provincie Utrecht kan en moet leveren;
 • inzicht in en visie op de competenties en kwaliteiten waarover (potentiële) statenleden moeten beschikken;
 • (enige) ervaring met het werven en beoordelen van kandidaten;
 • voldoende tijd om in de periode tussen april en oktober 2018 aan het werk van de kandidatencommissie te kunnen meewerken.

Leden van de kandidatencommissie zijn uitgesloten van deelname op het verkiesbare deel van de kandidatenlijst. Belangstellenden kunnen zich tot 12 maart 2018 melden bij de secretaris van het provinciaal bestuur, Margot Klute: mcklute30@gmail.com.

Programmacommissie

Het bestuur van GroenLinks provincie Utrecht is bezig met het samenstellen van de programmacommissie die het concept-verkiezingsprogramma zal samenstellen. Op de ledenvergadering van april 2018 zal de commissie worden ingesteld. Het bestuur zoekt nog leden die deel willen uitmaken van de commissie. Het verkiezingsprogramma zal in de PLV in november 2018 worden vastgesteld.

Van kandidaten voor deze commissie verwachten wij:

 • betrokkenheid bij GroenLinks in het algemeen en GroenLinks Provincie Utrecht in het bijzonder;
 • inzicht in het werk en de verantwoordelijkheden van het provinciaal bestuur, in het bijzonder in de provincie Utrecht;
 • kennis van een (of meer) beleidsterrein(en) waarop het provinciaal bestuur werkzaam is;
 • voldoende tijd om in de periode tussen april en november 2018 aan het werk van de commissie deel te nemen;
 • inzicht in de vereisten, waaraan programmatische teksten voor een verkiezingsprogramma moeten voldoen.

Enige ervaring met het schrijven en redigeren van programmatische teksten wordt op prijs gesteld. Belangstellenden kunnen zich tot 12 maart 2018 melden bij Rieke Koning, lid van het provinciaal bestuur: koningr@planet.nl.