Nieuws gefilterd op Fractie

Provincie Utrecht van het gas af!

De provincie Utrecht gaat gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak om woningen en andere gebouwen wijk voor wijk van het gas te krijgen. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van GroenLinks, D66, CDA, PvdA en de ChristenUnie.

Statenlid Huib van Essen: “We moeten allemaal van het gas af. Gemeenten moeten hier een belangrijke rol in spelen. Bij met name kleinere gemeenten is hiervoor echter vaak onvoldoende menskracht en expertise aanwezig. We zijn dan ook blij dat de motie is aangenomen en we gemeenten hiermee gaan ondersteunen!”

Lees verder

Versnelling realisatie natuur in de groene contour

De provincie Utrecht gaat meer werk maken van de realisatie van natuur in de zogenaamde groene contour. Dit dankzij een aangenomen motie van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en PvdD.

Statenlid Erna Kotkamp: “De afgelopen jaren is er vrijwel geen natuur gerealiseerd in de groene contour, terwijl deze gebieden wel van groot belang zijn voor het natuurnetwerk en de biodiversiteit. Er is dan ook meer inzet nodig en met deze motie is daar de eerste stap toe gezet!”

Lees verder

Provincie Utrecht wordt Regenboogprovincie!

Regenboogvlag bij het provinciehuis

De provincie Utrecht wordt de 11e Regenboogprovincie van Nederland! Op maandag 9 juli werd een motie van GroenLinks, D66, 50PLUS, PvdD, SP en PvdA aangenomen, waarmee de provincie zich aansluit bij het netwerk van Regenboogprovincies.

“Het aannemen van deze motie is een steun in de rug voor LHBTI’ers in de provincie Utrecht! Hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders is de acceptatie op lokaal niveau nog altijd verschillend,” aldus de indieners van de motie.

Lees verder

Nieuwe Commissaris van de Koning moet verbinder en vernieuwer zijn

De provincie Utrecht is op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning. Provinciale Staten hebben daarvoor op maandag 11 juni het profiel vastgesteld waarop potentiële kandidaten kunnen solliciteren. Het profiel werd met steun van alle partijen vastgesteld.

Statenlid Erna Kotkamp: “Er is een goed proces doorlopen om te komen tot de profielschets. Voor GroenLinks is het in ieder geval belangrijk dat de nieuwe commissaris ervoor zorgt dat mensen met uiteenlopende visies, belangen en achtergronden zich gehoord voelen en betrokken worden, een echte verbinder dus.”

Lees verder

Provincie grijpt Vuelta aan voor een tussensprint in fietsambities

Vuelta-start 2020 moet voorbeeld worden van duurzaam evenement en versnelling geven aan fietsprogramma

De Vuelta, een van de grote wielerrondes, zal in 2020 in de provincie Utrecht starten. Op maandag 11 juni zijn de Provinciale Staten van Utrecht daarmee akkoord gegaan. Op verzoek van GroenLinks heeft het college daarbij toegezegd dat de provincie de start van de Vuelta gaat benutten voor het versnellen van het fietsbeleid. Ook is het streven om van de Vuelta-start de duurzaamste start van een grote wielerronde ooit te maken. De ervaring die hiermee wordt opgedaan kan helpen om ook toekomstige evenementen te helpen om duurzamer te worden.

Lees verder

Loop mee met GroenLinks bij de Nacht van de Vluchteling!

Oefenwandeling Nacht van de Vluchteling

In de nacht van 16 op 17 juni  lopen duizenden mensen in het holst van de nacht een 40 kilometer lange sponsorloop om geld op te halen voor noodhulp aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, onderdrukking en geweld. Dit jaar is er een nieuwe route bijgekomen in onze eigen provincie Utrecht. GroenLinks loopt met een groot team GroenLinksers, waaronder veel raadsleden, Statenleden en de Utrechtse kandidaat-wethouder Linda Voortman mee op deze route.  

Statenlid Karin Boelhouwer: “Vorig jaar liepen we als GroenLinks voor het eerst mee met een team uit de provincie Utrecht. Dit jaar doen we dat weer, en nu met een veel groter team dan de vorige keer en in onze eigen provincie. Destijds haalden we ruim 9.000 euro op, dit jaar is de ambitie om dat bedrag minimaal te verdubbelen! We nodigen iedereen uit om met ons mee te lopen, zowel bij de oefenwandelingen als de Nacht van de Vluchteling zelf. Uiteraard zijn ook sponsoren zeer welkom!”

Lees verder