Nieuws gefilterd op Fractie

Verhuizing van de Marinierskazerne in Doorn

Mariniers

De afgelopen weken is enige ophef ontstaan over de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De intentie van Defensie is dat deze in 2022 naar Vlissingen zal verhuizen. Er zijn zowel lokaal als landelijk zorgen over het effect van deze verhuizing op de mariniers van deze kazerne, zo zouden veel mariniers bij het korps vertrekken door de verhuizing. GroenLinks stelde hier in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over en in Provinciale Staten werd een motie ingediend door de PVV met het verzoek aan de provincie om actief te lobbyen voor het behoud van de marinierskazerne in Doorn. GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd.

Statenlid Erna Kotkamp: “We delen de zorg van onze Tweede Kamer fractie in deze, maar het besluit is destijds door Defensie genomen omdat ze graag wilden uitbreiden in Doorn maar dit niet op de huidige locatie kon. Onder andere vanwege de bescherming van de aangrenzende natuur. Deze situatie is ongewijzigd en zonder veranderende omstandigheden vinden wij het niet wenselijk dat de provincie zich hier in gaat mengen.”

Lees verder

GroenLinks vraagt om snelle en veilige fietsroute bij Donderbergrotonde Leersum

Donderbergrotonde Leersum

Bij veel inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat weerstand tegen de plannen voor een bypass langs de Donderbergrotonde in Leersum. Ze zijn bang dat de veiligheid en de doorstroming voor fietsers achteruit zal gaan, omdat ze straks een extra rijbaan over zullen moeten steken en de voorrangsregels veranderen ten nadele van fietsers. Een fietstunnel zou wat bewoners betreft de voorkeur hebben. GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Huib van Essen: “Het fietspad langs deze rotonde is onderdeel van het provinciale hoofdfietsroutenetwerk en op termijn is hier een snelfietsroute voorzien. Dat vraagt om een breed en comfortabel fietspad met zo min mogelijk vertraging en obstakels zodat snellere en langzamere fietsers vlot en veilig kunnen passeren.”

Lees verder

GroenLinks verzet zich tegen gaswinning bij Woerden

Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden

GroenLinks is uitgesproken tegenstander van gaswinning uit het Papekopveld in Woerden. Vorig jaar is een mede door GroenLinks ingediende motie aangenomen waarin de provincie zich uitspreekt tegen gaswinning bij Woerden. Aangemoedigd door deze motie heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) de minister gevraagd om gaswinning bij Woerden per direct uit te sluiten en te kiezen voor schone en gezonde energie.

Statenlid Huib van Essen: “Gaswinning is niet meer van deze tijd. Gasloos heeft de toekomst en nu ook de winning in de Groninger gasvelden wordt afgebouwd, moeten we niet opnieuw nieuwe velden gaan exploiteren. We moeten inzetten op schone en gezonde energie, en ons verzetten tegen nieuwe gasboringen.”        

Lees verder

Henschotermeer: investeren in faciliteiten, veiligheid en natuur

Henschotermeer (CC BY 2.0, Ruben Holthuijsen)

De afgelopen weken is er enige ophef ontstaan over het heffen van entree voor het Henschotermeer. Het recreatieschap is opgeheven en per 1 januari 2018 is het aan de particuliere eigenaar om het gebied te beheren. De nieuwe pachter en beheerder willen investeren in faciliteiten, de veiligheid en de natuur. Dit willen ze structureel kostendekkend doen en vandaar het plan om een bescheiden entree te heffen. Het moet een mooi recreatiegebied worden, maar wel kostendekkend.

Statenlid Karin Boelhouwer: “De nieuwe pachter heeft mooie ambities en die zijn niet volledig zelf te financieren. Destijds hebben gemeenten er zelf voor gekozen om hun handen van het Henschotermeer af te trekken, dit is daarvan de consequentie. Als gemeenten dat anders willen, dan is het ook aan hen om daar een oplossing voor te zoeken. Zo niet, dan vinden wij een kleine bijdrage van bezoekers te rechtvaardigen.”

Lees verder

Helderheid rond vertrek gedeputeerde Verbeek

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

Op maandagavond 19 februari werd er een spoeddebat gehouden over de brief die de U10-gemeenten stuurden naar de provincie over het conceptmobiliteitsprogramma en de omstandigheden rond het vertrek van gedeputeerde Verbeek-Nijhof. Daarover werd in aanloop naar het debat wild gespeculeerd en geïnsinueerd. GroenLinks bracht de nodige helderheid in het debat.

Lees verder

Een brede blik op een smalle brug

Op 5 februari debatteerde Provinciale Staten over de verkeersproblemen rond de Rijnbrug bij Rhenen. Vorig jaar werd duidelijk dat de oplossing waar de provincies Utrecht en Gelderland en de betrokken gemeentes eerder overeenstemming over hadden, niet door kan gaan. Gezien de technische staat van de brug blijkt het te risicovol om de geplande wisselstrook (’tidal flow’) aan te leggen. Om de verkeersproblemen rond de Rijnbrug en impact daarvan op de omgeving op te lossen is daarom wat anders nodig.

Lees verder