Nieuws gefilterd op Fractie

De toekomst is groen, gezond en samen!

Florian Bekkers

Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Het moment waarop inwoners kiezen welke kant de provincie Utrecht op moet. Hoe ziet de provincie er over 5 tot 10 jaar uit? Bestaat het mooie landschap nog, is er meer natuur gerealiseerd of is er volop in het groen gebouwd? Hoe verplaatsen mensen zich? Wordt er intensief gefietst? Wordt er nog een tramlijn aangelegd? Of zijn alle provinciale wegen 2x2-baans snelwegen geworden?

Lees verder

Provincie investeert in OV-knooppunt Nieuwegein City

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

De provincie gaat fors investeren in het OV-knooppunt Nieuwegein City. De tramhalte komt dichter bij de winkels en toekomstige woningen en wordt beter toegankelijk. Ook komt er een nieuw busstation dat ook geschikt is voor langere bussen. Daarmee is het OV-knooppunt klaar voor de schaalsprong in het openbaar vervoer.  

Statenlid Huib van Essen: “Met dit project investeren we als provincie in een verdere verbetering van het OV. Het OV-knooppunt Nieuwegein City is nu al een belangrijke schakel en zal met de komst van onder meer de Uithoflijn alleen maar belangrijker worden!”

Lees verder

Bussen moeten toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers

Bus van Syntus (auteur: Daniel Bleumink, CC BY-SA 3.0 NL)

Recent stelde expertisecentrum Artikel 1 Midden-Nederland een rolstoelgebruiker in het gelijk die meermaals is geweigerd in de bussen van Syntus. De bussen zouden ook zijn doorgereden toen hij stond te wachten bij de bushalte. GroenLinks vindt dit onacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Huib van Essen: “Het is onbestaanbaar dat een rolstoelgebruiker niet meegenomen wordt door bussen en dat deze zelfs doorrijden. Wij hebben het college dan ook gevraagd of er contact is geweest met de betreffende persoon en wat het college gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. Dit mag absoluut niet meer voor komen!”

Lees verder

Provinciale Staten voor behoud halte Merwestein

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

De tramhalte Merwestein in Nieuwegein blijft bestaan! De provinciale fracties van GroenLinks, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP en 50PLUS hebben bij de Statenvergadering op maandag 24 september een voorstel ingediend om de halte te behouden. Het voorstel werd met ruime steun aangenomen. Ook komt er voldoende budget om de halte aan te passen aan de nieuwe trams die in 2020 gaan rijden. Vorige week werd al duidelijk dat de gemeente Nieuwegein de toegankelijkheid en veiligheid van de halte gaat verbeteren.

Lees verder

Provincie neemt voortouw in regionaal fietsnetwerk en klimaataanpak voor verkeer

Fietsers

Utrecht staat op het gebied van vervoer voor grote uitdagingen. De bevolking groeit en tegelijkertijd willen we nu en in de toekomst een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Dit kan alleen als schone en gezonde mobiliteit in de vorm van fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. Bij de behandeling van het mobiliteitsprogramma zijn hiervoor verschillende voorstellen van GroenLinks aangenomen. Hierdoor neemt de provincie vanaf nu het voortouw om het regionale fietsnetwerk op orde te brengen en het fietsgebruik stimuleren. Ook gaat de provincie een samenwerkingsagenda opstellen om de transitie naar klimaatneutraal vervoer te versnellen.

Statenlid Huib van Essen: “In het mobiliteitsprogramma staan de ambities en belangrijkste plannen voor de komend 4 jaar op het gebied van verkeer. We zijn blij met de ambities die we als provincie hebben, maar het moet duidelijker en concreter worden hoe we die ook echt gaan bereiken. GroenLinks diende hiervoor drie amendementen en een motie in die allemaal met een grote meerderheid werden aangenomen.”

Lees verder

GroenLinks kiest voor omwonenden Rondweg-Oost in Veenendaal

Het voorstel voor verbreding van de N233 bij Veenendaal haalde ondanks de tegenstem van GroenLinks een meerderheid in Provinciale Staten. Door een mede door GroenLinks ingediend amendement hebben de Staten echter duidelijk gemaakt wel graag een lagere snelheid te zien op deze drukke weg die midden tussen twee woonwijken loopt. Ook gaat de provincie dankzij een amendement van GroenLinks op korte termijn maatregelen nemen om de verkeersdruk te verminderen door fiets en openbaar vervoer te verbeteren en stimuleren.

Lees verder