Nieuws gefilterd op Fractie

Fietspaden en busbanen beter sneeuwvrij houden

Op 10 en 11 december vorig jaar viel er een flinke hoeveelheid sneeuw. Om de wegen goed begaanbaar te houden werd er volop gestrooid en sneeuw geschoven. De meeste wegen bleven zo lange tijd begaanbaar, maar niet overal werd de sneeuw goed opgeruimd. Met name op fietspaden en busbanen ontstonden op een aantal plekken knelpunten. GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Huib van Essen: “We hebben in de provincie de ambitie om de fiets en het openbaar vervoer een volwaardig alternatief te laten zijn voor de auto. Dan is het van belang dat fietsroutes en busbanen even goed sneeuwvrij gehouden worden als autowegen. Op veel punten gaat dit goed, maar nog niet overal.”

Lees verder

Muurschildering Artikel 1 onthuld in het provinciehuis!

Statenleden Karin Boelhouwer (GroenLinks) en Ayla Schneiders (D66) onthullen de muurschildering van Artikel 1

Op maandag 11 december, de dag na de Internationale Dag van de Mensenrechten, onthulden Karin Boelhouwer (GroenLinks) en Ayla Schneiders (D66) in het provinciehuis van Utrecht de muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet. Deze muurschildering kwam er naar aanleiding van een motie van Karin Boelhouwer en Ayla Schneiders, mede ondertekend door Hiltje Keller (PvdD) en Mieke Hoek (50PLUS).

Statenlid Karin Boelhouwer: “Door Artikel 1 van de Grondwet een zichtbare plaats te geven in het provinciehuis krijgt dit wetsartikel meer aandacht. Discriminatie is niet toegestaan en dat moet duidelijk zijn. Mensen zijn zich hier nog onvoldoende van bewust en maken nog onvoldoende gebruik van de rechten en bescherming die erbij horen”. Statenlid Ayla Schneiders vult aan: “Dit artikel, dit grondrecht, gaat over een inclusieve samenleving: een samenleving waarin je jezelf kan zijn. Voor te veel mensen is dat, anno nu, nog steeds niet vanzelfsprekend en dat vraagt blijvend aandacht.”

Lees verder

Algemene beschouwingen op provinciaal niveau

Florian Bekkers

We kennen allemaal de algemene beschouwingen naar aanleiding van de rijksbegroting. Dit jaar natuurlijk overschaduwd door het debat over de regeringsverklaring. Ook op provinciaal niveau wordt de begroting aangegrepen door diverse partijen om accenten te plaatsen. Wat is de insteek van de provinciale GroenLinks-fractie en hoe verhoudt zich dat tot de andere politieke partijen?

Lees verder

Woningen bouwen waar behoefte aan is

Op 6 november is door Provinciale Staten een motie van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten oproept om een onderzoek te doen naar de aansluiting tussen het type woningen en de vraag naar woningen in de provincie Utrecht. Er is namelijk een grote behoefte aan woningen in de provincie, maar het soort woningen dat mensen zoeken sluit niet altijd aan bij het aanbod.

Lees verder

Snel en veilig naar haltes en stations

Voor een aantrekkelijk openbaar vervoer is het van belang dat reizigers vlot en comfortabel van deur tot deur kunnen reizen, op een tijdstip dat het hun uitkomt. Hiervoor is het nodig dat de haltes goed en veilig te bereiken zijn, naast natuurlijk snelle verbindingen en korte wachttijden. Daarom wil GroenLinks dat het college onderzoekt hoe voor verschillende groepen OV-reizigers een passend, veilig en aantrekkelijk vervoersaanbod van en naar haltes eruit kan zien en een voorstel doet om dat te realiseren.

Lees verder

Provincie streeft naar verdubbeling fietsgebruik in 2028

Fietsers

Fietsen is gezond en goed voor frisse lucht in onze provincie. De provincie Utrecht wil daarom dat er flink meer wordt gefietst. Het doel voor 2028 is om twee keer zoveel woon-werkfietsers te hebben als in 2011. Dat betekent dat in 2028 tenminste 53% van de mensen op de fiets naar het werk gaat. Dankzij een amendement van GroenLinks, dat op brede steun kon rekenen in de Staten, is er nu een duidelijke en goed meetbare indicator opgenomen in de begroting om de voortgang hierop bij te kunnen houden.

Statenlid Huib van Essen: “Met deze indicator kunnen we goed de voortgang meten ten aanzien van het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Daarnaast is er met dit amendement ook een tweede indicator toegevoegd die bijhoudt hoeveel procent van alle hoofdfietsroutes op het gewenste kwaliteitsniveau zijn. Dit betekent voldoende breed, comfortabel en snel, door weinig omwegen en korte wachttijden bij verkeerslichten. In 2028 moet 90% van ons netwerk op orde zijn.”

Lees verder