Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks wil duurzame oplossing voor opvang in wild levende dieren

Onlangs werd bekend dat de vogelopvang in Utrecht tijdelijk de deuren moet sluiten door te weinig inkomsten. Dit is niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat aanwezige dieren overgebracht worden naar een andere vogelopvang en dat contracten van betaalde medewerkers niet verlengd worden. GroenLinks vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren is van groot belang. Voor zieke of gewonde dieren moet er een plek zijn om weer te herstellen. Met de sluiting van de vogelopvang in Utrecht komt alle druk bij de enige overgebleven vogelopvang in de provincie te liggen, namelijk die in Soest. Dit terwijl deze opvang al over zijn capaciteit zit. Het is dan ook tijd voor een duurzame oplossing.”

Lees verder

Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er ook dak- en thuislozen die niet in beeld zijn, maar ook geen officieel legaal dak boven hun hoofd hebben. GroenLinks maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marijke de Jong: “Het gaat om heel veel mensen, waaronder gezinnen en jongeren, die geen dak boven hun hoofd hebben en waarvoor nu geen oplossing is. Het is dan ook belangrijk dat er op zowel de korte als langere termijn woningen beschikbaar komen voor deze groep mensen.”

Lees verder

Handen af van onze natuurgebieden

Het kabinet heeft op woensdag 14 november een lijst met stikstofmaatregelen aangekondigd. Naast maatregelen als verlaging van de snelheid op snelwegen overdag naar 100 km/uur en het herstellen van natuur, is ook het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden een optie. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het is onacceptabel dat nagedacht wordt over het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden. Deze gebieden zijn juist aangewezen om de aanwezigheid van zeldzame dieren, bloemen en planten. De gedachte dat gebieden uitwisselbaar zijn en zomaar geschrapt of verplaatst kunnen worden is onbegrijpelijk.”

Lees verder

GroenLinks steunt het Klimaatakkoord

Aan alle provincies wordt het Klimaatakkoord, evenals de daarbij behoren afspraken en maatregelen, ter ondertekening voorgelegd. GroenLinks ziet het Klimaatakkoord als een belangrijke stap om klimaatverandering tegen te gaan en heeft dan ook ingestemd met de ondertekening. Het voorstel hiertoe in Provinciale Staten van Utrecht werd door een ruime meerderheid aangenomen.

Statenlid Jeroen Bart: “Het Klimaatakkoord is een stap in de goede richting. We hadden als GroenLinks echter wel andere keuzes gemaakt. Zo komt de rekening nu nog te veel bij inwoners te liggen. Daarom zijn we ook blij dat er in Utrecht een provinciaal fonds komt voor mensen met een smalle beurs.”

Lees verder

Begroting: groen, gezond en samen!

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer

Groen, gezond en samen zijn de prioriteiten voor GroenLinks. In de provinciale begroting voor 2020 zien we deze punten duidelijk terug. De ambities en plannen zoals opgenomen in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ komen hiermee in uitvoering.

Fractievoorzitter Karin Boelhouwer: “De eerste echte groene en linkse begroting van de provincie Utrecht is vastgesteld. Daar zijn we ontzettend blij mee! Door een flink aantal aangenomen moties is de begroting zelfs nog groener, socialer en inclusiever geworden.”

Lees verder

Samen met boeren werken aan oplossing van de stikstofcrisis

Vandaag protesteren boeren door heel het land bij de verschillende provinciehuizen. Ze zijn het niet eens met de stappen die gezet moeten worden om de stikstofcrisis op te lossen en onze natuur te beschermen.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks begrijpt de boosheid om de ontstane situatie als gevolg van jarenlang verkeerd beleid op nationaal niveau. Een situatie die niet had moeten ontstaan, maar nu is zoals deze is. We willen samen met boeren werken aan een eerlijke oplossing, waarvan het uitkopen van boeren rond Natura 2000 gebieden een onderdeel zal moeten zijn.”

Lees verder