Nieuws gefilterd op Fractie

Klimaatgeneratie vraagt om leiders met lef

Klimaatstakers Foto: Jelle Stiesri

Afgelopen donderdag is een nieuwe generatie opgestaan: de Klimaatgeneratie. Jongeren die het niet langer pikken dat de politici die aan de macht zijn te weinig doen om hun wereld te beschermen. De klimaatspijbelaars willen geen halfbakken maatregelen die pas over vijf of tien jaar van start gaan. Er moet nu actie ondernomen worden. En die jongeren zijn gelukkig niet alleen. Het tij keert. De groep mensen die het klimaat wil beschermen, de groep mensen die niet langer wil wachten, die groep groeit. Wij als GroenLinks-lijsttrekkers van onze twaalf provincies willen laten zien dat het kan. Groene politiek, met lef, met ambitie en met hoop. Daar zijn drie dingen voor nodig:
 

Lees verder

Plastic walvis duikt op in Utrecht

Skyscraper - Fotograaf: Robert Oosterbroek

Met deze blikvanger in de Singel voor Tivoli Vredenburg vragen wij je attentie voor het plastic in onze oceanen, zeeen en rivieren. De plastic Walvis of Skyscraper is een kunstproject van de New Yorkse kunstenaar Jason Klimoski. Hij wil de aandacht vestigen op de plastic soep in de Oceanen, die we niet zien: "Deze walvis zien we wel, en we hebben 'm nodig om ons te realiseren dat we de oceanen, de zeeen en vissen vergiftigen met het plastic dat we dagelijks achteloos weggooien". 

Lees verder

Inwoners van Utrecht kiezen voor gezonde leefomgeving, het milieu en schoon vervoer

Inwoners van de provincie Utrecht vinden het investeren in fietspaden belangrijker dan het verbreden van wegen om files op te lossen. Tweederde van de inwoners vindt dat de provincie er voor moet zorgen dat het milieu niet achteruit gaat, ook als dat ten koste gaat van economische groei. Dit blijkt uit een opinieonderzoek onder inwoners van de provincie Utrecht door onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS/NIPO).
Initiatiefnemer van dit onderzoek is de Provinciale Statenfractie van GroenLinks.

Statenlid Huib van Essen: “Wij willen horen wat er leeft onder de inwoners van Utrecht. Daarom hebben we aan Kantar gevraagd om dit onderzoek te doen. De resultaten laten zien dat een ruime meerderheid het milieu en het beschermen van het groene landschap erg belangrijk vindt. We zijn blij met die uitkomst, want diezelfde meerderheid zien we nu niet altijd in de Provinciale Staten. Het geeft aan dat er behoefte is aan een groene koers, waarin een gezonde leefomgeving, het milieu en schoon vervoer voorop staan. Bij uitstek onderwerpen waar de provincie over gaat.”

Lees verder

GroenLinks wil veilige fietsoversteek op de Utrechtseweg in De Bilt

De 9-jarige scholiere Josephine Bink schreef onlangs een brief aan de burgemeester van De Bilt over de onveilige oversteek voor fietsers bij de Utrechtseweg (N237). GroenLinks Statenlid Huib van Essen ging bij haar op bezoek en heeft naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Van Essen: “Toen ik de brief las heb ik meteen contact gezocht om de situatie met eigen ogen te bekijken. Josephine, haar vriendin, overbuurjongen en vader hebben mij het kruispunt laten zien waar ze iedere dag oversteken om op school te komen. Het is inderdaad erg onoverzichtelijk en onveilig. Eerder dit jaar vond er nog een dodelijk ongeluk plaats tussen een fietser en een auto. Wat GroenLinks betreft moeten hier snel maatregelen genomen worden.”

Lees verder

Met energie aan de slag

De energietransitie is een grote uitdaging, ook in de provincie Utrecht. Om deze te laten slagen moeten er grote stappen gezet worden. GroenLinks heeft daarvoor meerdere voorstellen gedaan bij de begrotingsbehandeling. Zo komt er structureel 2 miljoen euro beschikbaar voor de energietransitie, gaat de provincie lokale- en provinciale energie-initiatieven ondersteunen en worden zonnepanelen en groen op daken gestimuleerd.

Statenlid Huib van Essen: “We moeten hard aan de slag om veel meer schone energie op te wekken en energie te besparen. Voor alsnog gaat dat te langzaam. Met deze aangenomen moties gaan we meer vaart maken met de energietransitie!”

Lees verder

Meer woningen én een mooi landschap

Voor veel mensen die in Utrecht willen wonen is het lastig of zelfs bijna onmogelijk om geschikte, betaalbare woning te vinden. De woningen die wel beschikbaar zijn worden steeds duurder. GroenLinks vindt dat er meer woningen beschikbaar moeten komen. En we willen dat natuur en landschap behouden blijven en het autoverkeer terugdringen in plaats van laten groeien. Bovendien, willen we voorkomen dat de druk op de woningmarkt wordt misbruikt door grondspeculanten die de politiek onder druk te zetten om in het groen te bouwen. GroenLinks wil onze provincie mooi houden, en groene natuur- en recreatiegebieden rond het huidige stedelijk gebied versterken in plaats van ze volbouwen. Hoe gaan we dat combineren?

Lees verder