Nieuws gefilterd op Fractie

Commitment aan 65,5 MW windenergie in de provincie Utrecht

Motie GroenLinks aangenomen bij debat over Windenergie Lage Weide

De motie “Provincie Utrecht staat voor afspraken windenergie” van GroenLinks, is met brede steun (van VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en PvdD) aangenomen. Deze motie geeft aan dat als de huidige beschikbare windmolenlocaties onvoldoende vermogen (in MW) op dreigen te leveren de provincie alle mogelijke locaties op het grondgebied van de provincie opnieuw zal afwegen. Daarbij wordt rekening gehouden met de dan actuele stand der techniek in een op participatie- en draagvlakgericht proces. Fractievoorzitter Florian Bekkers: “We zijn opgelucht dat op deze manier de 65,5MW windenergie gerealiseerd zal worden in de provincie Utrecht.”

Lees verder

Afkicksessie voor bouwverslaafde wethouders

In de provincie Utrecht blijken sommige wethouders nog altijd te azen op extra bouwruimte, zo blijkt uit een advies over kernrandzones van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. GroenLinks vindt dit verbazingwekkend omdat ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik anno 2014 vanzelfsprekend zou moeten zijn. Op voorstel van GroenLinks zal het college van Gedeputeerde Staten deze wethouders een bijpraatsessie met de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit aanbieden.

Lees verder

Florian Bekkers nieuwe fractievoorzitter GLPU

Florian Bekkers

Na de komende vergadering van de Provinciale Staten van Utrecht op 2 juni 2014 draagt Bas Nugteren het fractievoorzitterschap van de Utrechtse Statenfractie van GroenLinks over aan Florian Bekkers. Nugteren blijft wel lid van de Provinciale Staten tot de komende provinciale verkiezingen op 18 maart 2015. Hij is sinds 2003 lid van de Provinciale Staten van Utrecht en sinds 2006 ook fractievoorzitter van de GroenLinks Statenfractie.

Lees verder

Mariëtte Pennarts is zilveren Lokale Bestuurder 2013

Mariëtte Pennarts

GroenLinks-Gedeputeerde Mariëtte Pennarts is tweede geworden bij de verkiezing voor beste lokale bestuurder van 2013. Er is vooral op haar gestemd vanwege haar inzet om al een jaar voor de deadline zoveel mogelijk jeugdzorgtaken naar de gemeenten over te hevelen. Pennarts is de enige GroenLinkse bestuurder in de top tien van Beste Bestuurders 2013.

Lees verder

Pagina's