Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks fractie blij met coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht'

De provincie Utrecht gaat investeren in de versnelling van de energietransitie, het openbaar vervoer en de fiets en er wordt extra geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van natuur. Verder worden er meer betaalbare woningen gebouwd en komt er een sociale agenda om onder meer eenzaamheid en laaggeletterdheid tegen te gaan. Dit alles en meer blijkt uit het coalitieakkoord dat GroenLinks samen met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie in de provincie Utrecht gesloten heeft.

Onderhandelaars Huib van Essen en Karin Boelhouwer: “We zijn ontzettend trots op het resultaat. Het is een prachtig groen akkoord, waar we de komende jaren vol voor gaan! Ook de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen is iets om trotst op te zijn. Inwoners, organisaties en ook de niet-collegevormende partijen hebben inbreng kunnen leveren!"

Lees verder

GroenLinks draagt Huib van Essen voor als nieuwe gedeputeerde in Utrecht

Huib van Essen

GroenLinks heeft vandaag bekend gemaakt dat zij fractievoorzitter Huib van Essen voordragen als gedeputeerde in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Utrecht. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles energie, klimaat, ruimtelijke ordening en de Omgevingsvisie. Karin Boelhouwer volgt hem op als fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie.

Huib van Essen: “Ik ben vereerd dat de fractie mij voordraagt als kandidaat gedeputeerde. Ik ga met energie aan de slag om de idealen van GroenLinks te verwezenlijken. Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het is tijd om door te pakken met de energietransitie, en daar ga ik mij als gedeputeerde voor inzetten.”

Lees verder

Vijf partijen in Utrechtse Staten starten verkenning naar brede en groene coalitie

GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie gaan verkennen of zij samen een college kunnen gaan vormen in de provincie Utrecht. Ze volgen hiermee het advies van informateur Bram van Ojik. Vandaag maakte het CDA bekend dat zij ingaan op de uitnodiging van de andere partijen voor een eerste verkennend gesprek. GroenLinks, de grootste partij in de Utrechtse Staten, benadrukt dat tijdens de formatie ook alle andere fracties zullen worden uitgenodigd om inbreng te leveren voor het collegeprogramma voor de komende jaren. Daarnaast zullen ook gemeenten en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om mee te denken.

Lees verder

GroenLinks de grootste partij in provincie Utrecht!

v.l.n.r. David, Marijke, Ali, Huib, Karin, Pieter, Marjolein, Nelleke, Jeroen, Thilly en Suzanne

GroenLinks is bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij geworden in de provincie Utrecht! Met exact 98.900 stemmen komen namens GroenLinks 8 Statenleden in Provinciale Staten van Utrecht. Dat is qua aantal Statenleden een verdubbeling van de uitslag in 2015, en een ruime 4.700 stemmen meer dan de tweede partij, de VVD.

Lijsttrekker Huib van Essen: “Dit is een ongelooflijke uitslag! We willen al onze kiezers ontzettend bedanken voor dit vertrouwen. We gaan nu werk maken van de aanpak van klimaatverandering, het bouwen van meer betaalbare woningen, goed openbaar vervoer en snelle fietspaden. Als grootste partij kunnen we nu écht het verschil gaan maken!”

Lees verder

Verbreding N201 van de baan!

De Statenfractie van GroenLinks is erg blij dat dat de verbreding van de N201 van de baan is. De angst hiervoor bij de inwoners van De Ronde Venen en Stichtse Vecht was groot. Ze vreesden veel extra verkeer en overlast in dit mooie landelijke gebied. Nu de verbreding niet door gaat, is er ruimte voor andere oplossingen. Dankzij een amendement van GroenLinks worden verschillende mogelijkheden eerst beter onderzocht voor er verdere keuzes worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan enkele gerichte, kleinschalige ingrepen en het verbeteren van fietspaden en openbaar vervoer.

Lees verder

Provinciale Staten willen 80 km/u op de Zuilense Ring

Dankzij een motie van GroenLinks gaat de provincie Utrecht een voorstel uitwerken om de snelheid op de Zuilense Ring te verlagen naar 80 km/u. Omwonenden van de weg hebben veel last van ongezonde lucht en geluidsoverlast en pleiten daarom al lange tijd voor een snelheidsverlaging. Door geplande aanpassingen aan de Noordelijke Randweg bij Overvecht zal de hoeveelheid verkeer bij Stichtse Vecht op termijn flink toenemen. Met deze snelheidsverlaging zal de situatie voor omwonenden echter toch flink verbeteren.

Statenlid Huib van Essen: “Ik ben erg blij dat ons voorstel is aangenomen! Ik begrijp goed dat omwonenden van de Zuilense Ring last hebben van het verkeerslawaai en zich zorgen maken over hun gezondheid. Met een verlaging naar 80 km/uur zal de geluidsoverlast flink afnemen. Ook draagt de maatregel bij aan gezondere lucht en een beter klimaat. Bijkomend voordeel is dat hiermee op termijn één en dezelfde maximumsnelheid gaat gelden op de hele Zuilense Ring en dat het leidt tot kleinere snelheidsverschillen en daardoor een verbetering van de verkeersveiligheid.”

Lees verder