Nieuws gefilterd op Fractie

Fietsverbinding Utrecht-Bunnik wordt beter en veiliger

Koningslaan Bunnik (N411)

Vanaf 2018 kunnen fietsers makkelijker en veiliger van Bunnik naar Utrecht (en omgekeerd). Nu staat de provinciale weg tussen Bunnik en Utrecht (N411) nog te boek als een relatief gevaarlijke verbinding vanwege diverse oversteekplaatsen. De verbeteringen vloeien voort uit een wijzigingsvoorstel dat mede door GroenLinks werd ingediend tijdens de Statenvergadering van 9 februari. Woordvoerder Jasper Fastl:

“We zijn blij dat het gelukt is om deze fietsverbinding te verbeteren met behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in dit gebied”.

Lees verder

Provincie: "In democratisch waterschap passen geen geborgde zetels"

Op initiatief van GroenLinks heeft een meerderheid van Provinciale Staten van Utrecht zich uitgesproken tegen het ondemocratische fenomeen van 'geborgde zetels' in de waterschapsbesturen. Deze geborgde zetels zijn zonder dat er verkiezingen aan te pas komen gereserveerd voor agrariërs, ondernemers en terreinbeheerders. Fractievoorzitter Florian Bekkers: "Met de waterschapsverkiezingen op 18 maart in het vooruitzicht, is de tijd gekomen om voortaan het hele waterschapsbestuur democratisch te kiezen."

Lees verder

GroenLinks: Provincie moet gemeenten helpen bij terugdringen vuurwerkoverlast

GroenLinks legt het provinciebestuur de vraag voor of de ernst van de schade tijdens de afgelopen jaarwisseling een actievere houding van de provincie kan legitimeren.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Zware fysieke letsels, geweld tegen hulpverleners, onrust en paniek bij dieren blijven onze jaarwisselingen tekenen. Het moet mogelijk zijn Oud & Nieuw echt een feest voor iedereen te laten zijn!”

Gemeenten (en in het bijzonder de burgemeester) hebben hierbij de meeste taken en bevoegdheden.

Lees verder

Park Vliegbasis Soesterberg open: GroenLinks steunt unieke natuur en bijzonder erfgoed

Informatiebord Park Vliegbasis Soesterberg

Donderdagochtend 11 december is Park Vliegbasis Soesterberg geopend voor publiek. Voor het eerst sinds honderd jaar is het gebied weer vrij toegankelijk. Het is een indrukwekkende combinatie van unieke natuur en militair erfgoed.

GroenLinks fractievoorzitter en woordvoerder Florian Bekkers: “Vliegbasis Soesterberg is een schitterend natuurgebied. Een waardevolle investering waar nog vele generaties baat bij kunnen hebben”.

GroenLinks is de afgelopen jaren hartgrondig pleitbezorger voor de natuurontwikkeling op de vliegbasis geweest.

Lees verder

GroenLinks roept op tot actie voor Duurzame Energie

Florian Bekkers

Voorstellen GroenLinks tijdens begrotingsdebat

Tijdens het debat over de begroting voor 2015 heeft GroenLinks een voorzet gegeven voor een actieve rol van de provincie voor energiebesparing en duurzame energievoorziening. Winstpunt van het debat is dat ook de VVD heeft aangegeven dat de provincie samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties meer actie kan ondernemen. Het gaat dan niet om nog meer onderzoeken, maar dóen.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “GroenLinks vindt dat de provincie meer kan doen voor duurzame energie in de provincie Utrecht. We zetten ons in om daar bij de komende verkiezingen afspraken over te maken met andere partijen.”

Lees verder