Nieuws gefilterd op Fractie

In verbinding!

Statenzaal Provincie Utrecht

De Provinciale Staten van Utrecht willen inwoners, bedrijven en organisaties meer betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen. Het coalitieakkoord dat GroenLinks samen met VVD, D66 en CDA sloot kreeg om die reden de naam "In verbinding!". Afgelopen maandag is hier de eerste stap voor gezet en is besloten het vergader- en besluitvormingsproces aan te passen. Het doel is het proces efficiënter en transparanter te maken, burgers en stakeholders meer vanaf het begin bij het beleidsproces te betrekken en de verhoudingen tussen Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en Provinciale Staten onderling verder te verbeteren.

Lees verder

Aan de slag voor de fiets, duurzame energie, cultuur, natuur, milieu en meer!

Florian Bekkers

Meer aandacht voor de fiets, duurzame energie, cultuureducatie, festivals, natuur, milieu, duurzame landbouw en handhaving. Stuk voor stuk speerpunten in het coalitieakkoord dat GroenLinks in mei dit jaar sloot met VVD, D66 en CDA. Provinciale Staten heeft met het vaststellen van de kadernota aangegeven dat Gedeputeerde Staten deze speerpunten moeten doorvertalen in de begroting. Fractievoorzitter Florian Bekkers: “GroenLinks steunt de inzet van het coalitieakkoord en roept Gedeputeerde Staten op om vooral voortvarend aan de slag te gaan."

Lees verder

Op weg naar een alternatieve aanpak ganzenoverlast

Vanaf 1 juni 2015 is het mogelijk om in Nederland ganzen niet alleen door middel van afschot te doden, maar ook door middel van vergassing. In de Statenvergadering van 26 mei 2015 was hierover een interpellatie debat aangevraagd door de Partij voor de Dieren. 

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over helikoptervluchten naar Westbroekse Binnenweg

Helikopter

De provincie Utrecht heeft onlangs een ontheffing verleend voor maximaal 100 helikoptervluchten van en naar de Westbroekse Binnenweg 98 bij de Molenpolder in Maarsenveen. Het betreft een locatie tussen natuur- en stiltegebieden. Gelukkig heeft de aanvrager de aanvraag inmiddels teruggetrokken. De GroenLinks Statenfractie heeft over deze gang van zaken vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Mariëtte Pennarts geïnstalleerd als gedeputeerde voor GroenLinks

Erna Kotkamp en Mariëtte Pennarts

Tijdens de Statenvergadering van 18 mei jl. is Mariëtte Pennarts opnieuw geïnstalleerd als gedeputeerde voor GroenLinks. GroenLinks sloot onlangs met VVD, D66 en CDA het coalitieakkoord “In Verbinding!”. “Met dit coalitieakkoord kiezen VVD, D66, CDA en GroenLinks ervoor om samen met Utrechtse inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties te werken aan een groene, slimme en gezonde toekomst. GroenLinks is in het bijzonder blij en trots op de inzet op energie, werk, fiets, cultuur, natuur en landschap”, aldus fractievoorzitter Florian Bekkers.

Lees verder

Provinciale Staten geeft brede steun aan motie GroenLinks over 130 km/u op A12

Minister Schultz van Haegen is van plan om de maximum snelheid op de A12 tussen Reeuwijk en de Meern te verhogen naar 130 kilometer per uur. GroenLinks is daar fel op tegen en heeft daarom tijdens de Statenvergadering van 18 mei jl. een motie ingediend. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen en draagt het college van Gedeputeerde Staten op om een zienswijze in te dienen en daarin hun zorgen over de negatieve effecten van de snelheidsverhoging op de gezondheid van de inwoners van de provincie te uiten en de minister te verzoeken om deze bezwaren zwaar mee te laten wegen.

Lees verder