Nieuws gefilterd op Fractie

Park Vliegbasis Soesterberg open: GroenLinks steunt unieke natuur en bijzonder erfgoed

Informatiebord Park Vliegbasis Soesterberg

Donderdagochtend 11 december is Park Vliegbasis Soesterberg geopend voor publiek. Voor het eerst sinds honderd jaar is het gebied weer vrij toegankelijk. Het is een indrukwekkende combinatie van unieke natuur en militair erfgoed.

GroenLinks fractievoorzitter en woordvoerder Florian Bekkers: “Vliegbasis Soesterberg is een schitterend natuurgebied. Een waardevolle investering waar nog vele generaties baat bij kunnen hebben”.

GroenLinks is de afgelopen jaren hartgrondig pleitbezorger voor de natuurontwikkeling op de vliegbasis geweest.

Lees verder

GroenLinks roept op tot actie voor Duurzame Energie

Florian Bekkers

Voorstellen GroenLinks tijdens begrotingsdebat

Tijdens het debat over de begroting voor 2015 heeft GroenLinks een voorzet gegeven voor een actieve rol van de provincie voor energiebesparing en duurzame energievoorziening. Winstpunt van het debat is dat ook de VVD heeft aangegeven dat de provincie samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties meer actie kan ondernemen. Het gaat dan niet om nog meer onderzoeken, maar dóen.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “GroenLinks vindt dat de provincie meer kan doen voor duurzame energie in de provincie Utrecht. We zetten ons in om daar bij de komende verkiezingen afspraken over te maken met andere partijen.”

Lees verder

Commitment aan 65,5 MW windenergie in de provincie Utrecht

Motie GroenLinks aangenomen bij debat over Windenergie Lage Weide

De motie “Provincie Utrecht staat voor afspraken windenergie” van GroenLinks, is met brede steun (van VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en PvdD) aangenomen. Deze motie geeft aan dat als de huidige beschikbare windmolenlocaties onvoldoende vermogen (in MW) op dreigen te leveren de provincie alle mogelijke locaties op het grondgebied van de provincie opnieuw zal afwegen. Daarbij wordt rekening gehouden met de dan actuele stand der techniek in een op participatie- en draagvlakgericht proces. Fractievoorzitter Florian Bekkers: “We zijn opgelucht dat op deze manier de 65,5MW windenergie gerealiseerd zal worden in de provincie Utrecht.”

Lees verder

Afkicksessie voor bouwverslaafde wethouders

In de provincie Utrecht blijken sommige wethouders nog altijd te azen op extra bouwruimte, zo blijkt uit een advies over kernrandzones van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. GroenLinks vindt dit verbazingwekkend omdat ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik anno 2014 vanzelfsprekend zou moeten zijn. Op voorstel van GroenLinks zal het college van Gedeputeerde Staten deze wethouders een bijpraatsessie met de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit aanbieden.

Lees verder