Nieuws gefilterd op Fractie

Voortgang energietransitie beter in beeld

Bij de begrotingsbehandeling is een door GroenLinks ingediende motie aangenomen om twee extra begrotingsindicatoren op te nemen over de energietransitie. De aanleiding voor deze motie was dat er voor dit beleidsterrein tot nu toe geen enkele indicator bestond. De motie vraagt om twee indicatoren te ontwikkelen en geeft ook al aan hoe deze er op hoofdlijnen uit moeten zien.

Woordvoerder Huib van Essen: “Door deze indicatoren maken we onze doelstellingen scherp en expliciet, en kunnen we zien of onze inspanningen effect hebben.”

Lees verder

Vluchtelingen opvangen, én mee laten doen!

“Laten we onze woorden goed kiezen, want met woorden maken we beelden en beelden roepen gevoelens en emoties op. Met beelden die bang maken lossen we niets op. Met beelden die gericht zijn op een gezamenlijke toekomst wel. Vluchtelingen willen de taal leren, werken en meedoen in Nederland. Geef hen én ons die kans!” stelde Statenlid Karin Boelhouwer tijdens het debat over de (crisis-)opvang in Provinciale Staten op 2 november.

We vangen in de provincie Utrecht vluchtelingen op en GroenLinks wil dat dat goed en humaan gebeurt. Het is een complex vraagstuk dat speelt op heel veel niveau's en waarvoor geen kant-en-klare makkelijke oplossing is.

Lees verder

Regenboogvlag bij provinciehuis ter gelegenheid van Coming-Outdag

Regenboogvlag bij het provinciehuis

Voor het eerst in de geschiedenis van de provincie Utrecht hangt de regenboogvlag bij het provinciehuis ter gelegenheid van Coming-Outdag. Op deze manier wil de provincie laten zien dat je in de provincie Utrecht jezelf mag zijn. Of je je nu indentificeert als homo, lesbisch, biseksueel, transgender, queer, panseksueel, intersex, aseksueel of anderszins, je moet jezelf kunnen zijn. GroenLinks vindt het belangrijk dat de overheid deze boodschap zichtbaar uitdraagt en dat de overheid deze individuele vrijheid van mensen erkent, beschermt en ook bevordert.

Lees verder

Energietransitie: van doelen naar daden

Het is geen toeval dat er in het coalitieakkoord veel aandacht is voor de energietransitie. Voor GroenLinks is dat een belangrijk, zo niet het belangrijkste, speerpunt van deze coalitie. De grote uitdaging daarbij is om te komen van doelen naar daden.

Lees verder

Beantwoording vragen over stimuleren bloemrijke akkerranden

Eind augustus hebben wij vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het stimuleren van subsidie aanvragen voor de aanleg van bloemrijke akkerranden. Zo hebben wij gevraagd hoeveel aanvragen voor subsidie er tot nu toe zijn geweest en hoeveel er daarvan zijn toegekend. Ook wilde we weten hoeveel aanvragen er zijn afgewezen en zo ja waarom. Daarnaast vroegen we ook naar hoe de provincie de mogelijkheid om subsidie aan te vragen onder de aandacht brengt. 

Lees verder