Nieuws gefilterd op Fractie

Provincie grijpt Vuelta aan voor een tussensprint in fietsambities

Vuelta-start 2020 moet voorbeeld worden van duurzaam evenement en versnelling geven aan fietsprogramma

De Vuelta, een van de grote wielerrondes, zal in 2020 in de provincie Utrecht starten. Op maandag 11 juni zijn de Provinciale Staten van Utrecht daarmee akkoord gegaan. Op verzoek van GroenLinks heeft het college daarbij toegezegd dat de provincie de start van de Vuelta gaat benutten voor het versnellen van het fietsbeleid. Ook is het streven om van de Vuelta-start de duurzaamste start van een grote wielerronde ooit te maken. De ervaring die hiermee wordt opgedaan kan helpen om ook toekomstige evenementen te helpen om duurzamer te worden.

Lees verder

Loop mee met GroenLinks bij de Nacht van de Vluchteling!

Oefenwandeling Nacht van de Vluchteling

In de nacht van 16 op 17 juni  lopen duizenden mensen in het holst van de nacht een 40 kilometer lange sponsorloop om geld op te halen voor noodhulp aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, onderdrukking en geweld. Dit jaar is er een nieuwe route bijgekomen in onze eigen provincie Utrecht. GroenLinks loopt met een groot team GroenLinksers, waaronder veel raadsleden, Statenleden en de Utrechtse kandidaat-wethouder Linda Voortman mee op deze route.  

Statenlid Karin Boelhouwer: “Vorig jaar liepen we als GroenLinks voor het eerst mee met een team uit de provincie Utrecht. Dit jaar doen we dat weer, en nu met een veel groter team dan de vorige keer en in onze eigen provincie. Destijds haalden we ruim 9.000 euro op, dit jaar is de ambitie om dat bedrag minimaal te verdubbelen! We nodigen iedereen uit om met ons mee te lopen, zowel bij de oefenwandelingen als de Nacht van de Vluchteling zelf. Uiteraard zijn ook sponsoren zeer welkom!”

Lees verder

Verhuizing van de Marinierskazerne in Doorn

Mariniers

De afgelopen weken is enige ophef ontstaan over de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De intentie van Defensie is dat deze in 2022 naar Vlissingen zal verhuizen. Er zijn zowel lokaal als landelijk zorgen over het effect van deze verhuizing op de mariniers van deze kazerne, zo zouden veel mariniers bij het korps vertrekken door de verhuizing. GroenLinks stelde hier in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over en in Provinciale Staten werd een motie ingediend door de PVV met het verzoek aan de provincie om actief te lobbyen voor het behoud van de marinierskazerne in Doorn. GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd.

Statenlid Erna Kotkamp: “We delen de zorg van onze Tweede Kamer fractie in deze, maar het besluit is destijds door Defensie genomen omdat ze graag wilden uitbreiden in Doorn maar dit niet op de huidige locatie kon. Onder andere vanwege de bescherming van de aangrenzende natuur. Deze situatie is ongewijzigd en zonder veranderende omstandigheden vinden wij het niet wenselijk dat de provincie zich hier in gaat mengen.”

Lees verder

GroenLinks vraagt om snelle en veilige fietsroute bij Donderbergrotonde Leersum

Donderbergrotonde Leersum

Bij veel inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat weerstand tegen de plannen voor een bypass langs de Donderbergrotonde in Leersum. Ze zijn bang dat de veiligheid en de doorstroming voor fietsers achteruit zal gaan, omdat ze straks een extra rijbaan over zullen moeten steken en de voorrangsregels veranderen ten nadele van fietsers. Een fietstunnel zou wat bewoners betreft de voorkeur hebben. GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Huib van Essen: “Het fietspad langs deze rotonde is onderdeel van het provinciale hoofdfietsroutenetwerk en op termijn is hier een snelfietsroute voorzien. Dat vraagt om een breed en comfortabel fietspad met zo min mogelijk vertraging en obstakels zodat snellere en langzamere fietsers vlot en veilig kunnen passeren.”

Lees verder

GroenLinks verzet zich tegen gaswinning bij Woerden

Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden

GroenLinks is uitgesproken tegenstander van gaswinning uit het Papekopveld in Woerden. Vorig jaar is een mede door GroenLinks ingediende motie aangenomen waarin de provincie zich uitspreekt tegen gaswinning bij Woerden. Aangemoedigd door deze motie heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) de minister gevraagd om gaswinning bij Woerden per direct uit te sluiten en te kiezen voor schone en gezonde energie.

Statenlid Huib van Essen: “Gaswinning is niet meer van deze tijd. Gasloos heeft de toekomst en nu ook de winning in de Groninger gasvelden wordt afgebouwd, moeten we niet opnieuw nieuwe velden gaan exploiteren. We moeten inzetten op schone en gezonde energie, en ons verzetten tegen nieuwe gasboringen.”        

Lees verder

Henschotermeer: investeren in faciliteiten, veiligheid en natuur

Henschotermeer (CC BY 2.0, Ruben Holthuijsen)

De afgelopen weken is er enige ophef ontstaan over het heffen van entree voor het Henschotermeer. Het recreatieschap is opgeheven en per 1 januari 2018 is het aan de particuliere eigenaar om het gebied te beheren. De nieuwe pachter en beheerder willen investeren in faciliteiten, de veiligheid en de natuur. Dit willen ze structureel kostendekkend doen en vandaar het plan om een bescheiden entree te heffen. Het moet een mooi recreatiegebied worden, maar wel kostendekkend.

Statenlid Karin Boelhouwer: “De nieuwe pachter heeft mooie ambities en die zijn niet volledig zelf te financieren. Destijds hebben gemeenten er zelf voor gekozen om hun handen van het Henschotermeer af te trekken, dit is daarvan de consequentie. Als gemeenten dat anders willen, dan is het ook aan hen om daar een oplossing voor te zoeken. Zo niet, dan vinden wij een kleine bijdrage van bezoekers te rechtvaardigen.”

Lees verder