Nieuws gefilterd op Fractie

Provincie neemt voortouw in regionaal fietsnetwerk en klimaataanpak voor verkeer

Fietsers

Utrecht staat op het gebied van vervoer voor grote uitdagingen. De bevolking groeit en tegelijkertijd willen we nu en in de toekomst een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Dit kan alleen als schone en gezonde mobiliteit in de vorm van fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. Bij de behandeling van het mobiliteitsprogramma zijn hiervoor verschillende voorstellen van GroenLinks aangenomen. Hierdoor neemt de provincie vanaf nu het voortouw om het regionale fietsnetwerk op orde te brengen en het fietsgebruik stimuleren. Ook gaat de provincie een samenwerkingsagenda opstellen om de transitie naar klimaatneutraal vervoer te versnellen.

Statenlid Huib van Essen: “In het mobiliteitsprogramma staan de ambities en belangrijkste plannen voor de komend 4 jaar op het gebied van verkeer. We zijn blij met de ambities die we als provincie hebben, maar het moet duidelijker en concreter worden hoe we die ook echt gaan bereiken. GroenLinks diende hiervoor drie amendementen en een motie in die allemaal met een grote meerderheid werden aangenomen.”

Lees verder

GroenLinks kiest voor omwonenden Rondweg-Oost in Veenendaal

Het voorstel voor verbreding van de N233 bij Veenendaal haalde ondanks de tegenstem van GroenLinks een meerderheid in Provinciale Staten. Door een mede door GroenLinks ingediend amendement hebben de Staten echter duidelijk gemaakt wel graag een lagere snelheid te zien op deze drukke weg die midden tussen twee woonwijken loopt. Ook gaat de provincie dankzij een amendement van GroenLinks op korte termijn maatregelen nemen om de verkeersdruk te verminderen door fiets en openbaar vervoer te verbeteren en stimuleren.

Lees verder

Provincie Utrecht van het gas af!

De provincie Utrecht gaat gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak om woningen en andere gebouwen wijk voor wijk van het gas te krijgen. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van GroenLinks, D66, CDA, PvdA en de ChristenUnie.

Statenlid Huib van Essen: “We moeten allemaal van het gas af. Gemeenten moeten hier een belangrijke rol in spelen. Bij met name kleinere gemeenten is hiervoor echter vaak onvoldoende menskracht en expertise aanwezig. We zijn dan ook blij dat de motie is aangenomen en we gemeenten hiermee gaan ondersteunen!”

Lees verder

Versnelling realisatie natuur in de groene contour

De provincie Utrecht gaat meer werk maken van de realisatie van natuur in de zogenaamde groene contour. Dit dankzij een aangenomen motie van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en PvdD.

Statenlid Erna Kotkamp: “De afgelopen jaren is er vrijwel geen natuur gerealiseerd in de groene contour, terwijl deze gebieden wel van groot belang zijn voor het natuurnetwerk en de biodiversiteit. Er is dan ook meer inzet nodig en met deze motie is daar de eerste stap toe gezet!”

Lees verder

Provincie Utrecht wordt Regenboogprovincie!

Regenboogvlag bij het provinciehuis

De provincie Utrecht wordt de 11e Regenboogprovincie van Nederland! Op maandag 9 juli werd een motie van GroenLinks, D66, 50PLUS, PvdD, SP en PvdA aangenomen, waarmee de provincie zich aansluit bij het netwerk van Regenboogprovincies.

“Het aannemen van deze motie is een steun in de rug voor LHBTI’ers in de provincie Utrecht! Hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders is de acceptatie op lokaal niveau nog altijd verschillend,” aldus de indieners van de motie.

Lees verder

Nieuwe Commissaris van de Koning moet verbinder en vernieuwer zijn

De provincie Utrecht is op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning. Provinciale Staten hebben daarvoor op maandag 11 juni het profiel vastgesteld waarop potentiële kandidaten kunnen solliciteren. Het profiel werd met steun van alle partijen vastgesteld.

Statenlid Erna Kotkamp: “Er is een goed proces doorlopen om te komen tot de profielschets. Voor GroenLinks is het in ieder geval belangrijk dat de nieuwe commissaris ervoor zorgt dat mensen met uiteenlopende visies, belangen en achtergronden zich gehoord voelen en betrokken worden, een echte verbinder dus.”

Lees verder