Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks tegen verbreding van de A27

Op maandag 10 april dienden SP, PvdA en ChristenUnie een motie in over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Hierin werden de onderhandelaars voor een nieuw kabinet opgeroepen om het onderwerp A27/A12 te agenderen voor de onderhandelingen en daarbij het besluit tot verbreding van december vorig jaar niet als uitgangspunt te nemen. Ondanks dat GroenLinks de motie steunde, werd deze uiteindelijk verworpen.

Statenlid Huib van Essen: “Zoals bekend is GroenLinks fel tegen de verbreding van de A27. Wij hebben in het debat echter wel aangegeven dat de motie eigenlijk weinig toevoegde en behalve onnodig wellicht juist verstorend zou kunnen zijn. Om geen tegenstrijdige signalen af te geven hebben wij de motie wel gesteund.”

Lees verder

Provinciale Staten hakken knoop door over spoorkruising Maarsbergen

Verbeelding van de gekozen Westvariant

Op 13 maart hebben de Provinciale Staten van Utrecht een besluit genomen over de spoorkruising bij Maarsbergen. Na jarenlange discussie is er eindelijk duidelijkheid. De Staten hebben in lijn met het advies van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug gekozen voor de Westvariant. In een motie is gevraagd om bij de verdere uitwerking omwonenden goed te betrekken en de overlast te minimaliseren.

Lees verder

Slimme verkeerslichten sneller op groen voor fietsers

Veel fietsers ergeren zich als ze lang moeten wachten bij stoplichten. Rotterdam testte de afgelopen maanden systemen die dit helpen op te lossen. Bij drukte en in de regen gingen de stoplichten voor fietsers eerder op groen. GroenLinks in de provincie Utrecht is enthousiast over deze ontwikkelingen en heeft de gedeputeerde gevraagd of deze systemen ook bij de stoplichten in onze provincie kunnen komen.

Lees verder

Provinciale Staten kiezen voor schaalsprong van OV en fiets naar het Utrecht Science Park

E. Dronkert, CC BY-NC-SA 2.0

Op maandag 13 maart is in Provinciale Staten een motie van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie aangenomen om de schaalsprong in OV- en fietsbereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) te realiseren. De motie roept het college op om hiervoor samen met het Rijk en de gemeente op te trekken. De motie werd met brede steun aangenomen.

Statenlid Huib van Essen: “Om het Utrecht Science Park ook in de toekomst bereikbaar te houden moet er fors geïnvesteerd worden in OV en fiets, hiervoor is ook steun van het Rijk nodig. Nu er onderhandelingen starten over een nieuw regeerakkoord is dit hét moment om dit bij het Rijk onder de aandacht te brengen.”

Lees verder

Provincie wil Noordelijke Randweg Utrecht niet boven maar onder de grond

Dankzij een aangenomen motie in Provinciale Staten sluit de provincie Utrecht zich aan bij de wens van de gemeente Utrecht om de drie rotondes op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) te vervangen door drie verdiepte ongelijkvloerse kruisingen. De provincie zal hier samen met de gemeente Utrecht aandacht voor vragen bij de landelijke politiek.

Statenlid Huib van Essen: “De NRU geeft al jaren overlast voor inwoners van het Utrechtse Overvecht. Vooral de rotondes zorgen voor geluidshinder, luchtvervuiling en verkeersproblemen. Door deze rotondes te vervangen door drie verdiepte ongelijkvloerse kruisingen wordt de leefbaarheid aanzienlijk verbeterd en wordt ook de impact op het landschap aanzienlijk verminderd.”  

Lees verder

GroenLinks vraagt om actie na discriminatie in het openbaar vervoer

Op 2 maart verscheen op de website van het AD een bericht over wangedrag van een buschauffeur van U-OV. Zo zou hij een vrouw de toegang tot de bus geprobeerd hebben te ontzeggen omdat zij ‘te jongensachtig gekleed zou zijn’. Dezelfde chauffeur zou even later zijn uitgevallen tegen een islamitische vrouw met kinderwagen die achterin de bus instapte en daarbij opmerkingen gemaakt hebben over haar afkomst. GroenLinks vindt het onacceptabel dat een chauffeur dergelijk wangedrag vertoont en heeft naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Huib van Essen: “Als blijkt dat de berichtgeving klopt vind ik dat zeer ernstig. Wanneer een buschauffeur reizigers weigert op basis van uiterlijk en mogelijk zelfs onderscheid maakt op basis van religie, dan is dat een zeer ernstige zaak die we op geen enkele manier mogen tolereren. Dit incident past helaas bij een trend van toenemende discriminatie in onze samenleving en verdient dan ook onze volle aandacht.”

Lees verder

Pagina's