Nieuws gefilterd op Fractie

Henschotermeer: investeren in faciliteiten, veiligheid en natuur

Henschotermeer (CC BY 2.0, Ruben Holthuijsen)

De afgelopen weken is er enige ophef ontstaan over het heffen van entree voor het Henschotermeer. Het recreatieschap is opgeheven en per 1 januari 2018 is het aan de particuliere eigenaar om het gebied te beheren. De nieuwe pachter en beheerder willen investeren in faciliteiten, de veiligheid en de natuur. Dit willen ze structureel kostendekkend doen en vandaar het plan om een bescheiden entree te heffen. Het moet een mooi recreatiegebied worden, maar wel kostendekkend.

Statenlid Karin Boelhouwer: “De nieuwe pachter heeft mooie ambities en die zijn niet volledig zelf te financieren. Destijds hebben gemeenten er zelf voor gekozen om hun handen van het Henschotermeer af te trekken, dit is daarvan de consequentie. Als gemeenten dat anders willen, dan is het ook aan hen om daar een oplossing voor te zoeken. Zo niet, dan vinden wij een kleine bijdrage van bezoekers te rechtvaardigen.”

Lees verder

Helderheid rond vertrek gedeputeerde Verbeek

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

Op maandagavond 19 februari werd er een spoeddebat gehouden over de brief die de U10-gemeenten stuurden naar de provincie over het conceptmobiliteitsprogramma en de omstandigheden rond het vertrek van gedeputeerde Verbeek-Nijhof. Daarover werd in aanloop naar het debat wild gespeculeerd en geïnsinueerd. GroenLinks bracht de nodige helderheid in het debat.

Lees verder

Een brede blik op een smalle brug

Op 5 februari debatteerde Provinciale Staten over de verkeersproblemen rond de Rijnbrug bij Rhenen. Vorig jaar werd duidelijk dat de oplossing waar de provincies Utrecht en Gelderland en de betrokken gemeentes eerder overeenstemming over hadden, niet door kan gaan. Gezien de technische staat van de brug blijkt het te risicovol om de geplande wisselstrook (’tidal flow’) aan te leggen. Om de verkeersproblemen rond de Rijnbrug en impact daarvan op de omgeving op te lossen is daarom wat anders nodig.

Lees verder

GroenLinks steunt extra investering Uithoflijn

Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

Afgelopen maanden werd duidelijk dat de Uithoflijn flink is vertraagd en dat de kosten veel hoger uitpakken dan begroot, met name door verschillende onvoorziene omstandigheden in het stationsgebied. GroenLinks begrijpt dat bij een complex project als dit niet alle risico’s en onvoorziene omstandigheden te beheersen zijn. De Uithoflijn is nodig als eerste stap om het belangrijkste onderwijs- en werkgebied van de provincie bereikbaar te houden. In de nabije toekomst zullen er bovendien nog meer OV-maatregelen nodig zijn om de Uithof ook vanuit de rest van de regio bereikbaar te houden.

Lees verder

GroenLinks respecteert het besluit tot aftreden van gedeputeerde Verbeek

Vandaag werd bekend dat Jacqueline Verbeek-Nijhof aftreedt als gedeputeerde van de provincie Utrecht. De GroenLinks-fractie begrijpt deze stap en respecteert haar besluit. Naar aanleiding van de openbaarmaking van een kritisch auditrapport over de aanleg van de Uithoflijn, waar de provincie verantwoordelijk voor is, zijn de afgelopen weken vragen gerezen over de rol van de provincie en de verantwoordelijk gedeputeerde.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Het aftreden van gedeputeerde Verbeek-Nijhof heeft uiteraard grote persoonlijke impact voor haar. Wij wensen haar dan ook veel sterkte en danken haar voor haar inzet voor de provincie Utrecht de afgelopen jaren. Vanuit de inhoud van haar verantwoordelijkheid bezien vinden we haar besluit om af te treden passend en hebben we daar respect voor. GroenLinks wil investeren in een goede aansturing van het complexe project Uithoflijn en in een goede samenwerking met gemeenten aan schone mobiliteit in de provincie Utrecht.”

Lees verder

GroenLinks boekt succes in strijd voor gezonde lucht!

Rookpluim

GroenLinks wil dat we allemaal lang en gezond kunnen leven. Eén van de grootste bedreigingen hiervoor is luchtvervuiling. Om de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht te verbeteren stelden Provinciale Staten op maandag 5 februari de ‘Samenwerkingsagenda Luchtkwaliteit’ vast. Dankzij een voorstel van GroenLinks, mede ingediend door D66, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, stelt de provincie daarin tot doel om in 2030 te voldoen aan de gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Statenlid Huib van Essen: “Een recent rapport van de Gezondheidsraad bevestigt nog eens dat luchtvervuiling voor enorme gezondheidsschade zorgt in Nederland. Ieder jaar gaan er door de vervuilde lucht 12.000 Nederlanders eerder dood, gemiddeld ruim 10 jaar. Samen komt dat neer op 131.000 verloren levensjaren. GroenLinks wil dat er snel werk wordt gemaakt van gezonde lucht en we zijn dan ook blij dat ons voorstel om in 2030 te voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie is aangenomen.”

Lees verder

Pagina's