Nieuws gefilterd op Fractie

Vijf partijen in Utrechtse Staten starten verkenning naar brede en groene coalitie

GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie gaan verkennen of zij samen een college kunnen gaan vormen in de provincie Utrecht. Ze volgen hiermee het advies van informateur Bram van Ojik. Vandaag maakte het CDA bekend dat zij ingaan op de uitnodiging van de andere partijen voor een eerste verkennend gesprek. GroenLinks, de grootste partij in de Utrechtse Staten, benadrukt dat tijdens de formatie ook alle andere fracties zullen worden uitgenodigd om inbreng te leveren voor het collegeprogramma voor de komende jaren. Daarnaast zullen ook gemeenten en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om mee te denken.

Lees verder

GroenLinks de grootste partij in provincie Utrecht!

v.l.n.r. David, Marijke, Ali, Huib, Karin, Pieter, Marjolein, Nelleke, Jeroen, Thilly en Suzanne

GroenLinks is bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij geworden in de provincie Utrecht! Met exact 98.900 stemmen komen namens GroenLinks 8 Statenleden in Provinciale Staten van Utrecht. Dat is qua aantal Statenleden een verdubbeling van de uitslag in 2015, en een ruime 4.700 stemmen meer dan de tweede partij, de VVD.

Lijsttrekker Huib van Essen: “Dit is een ongelooflijke uitslag! We willen al onze kiezers ontzettend bedanken voor dit vertrouwen. We gaan nu werk maken van de aanpak van klimaatverandering, het bouwen van meer betaalbare woningen, goed openbaar vervoer en snelle fietspaden. Als grootste partij kunnen we nu écht het verschil gaan maken!”

Lees verder

Verbreding N201 van de baan!

De Statenfractie van GroenLinks is erg blij dat dat de verbreding van de N201 van de baan is. De angst hiervoor bij de inwoners van De Ronde Venen en Stichtse Vecht was groot. Ze vreesden veel extra verkeer en overlast in dit mooie landelijke gebied. Nu de verbreding niet door gaat, is er ruimte voor andere oplossingen. Dankzij een amendement van GroenLinks worden verschillende mogelijkheden eerst beter onderzocht voor er verdere keuzes worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan enkele gerichte, kleinschalige ingrepen en het verbeteren van fietspaden en openbaar vervoer.

Lees verder

Provinciale Staten willen 80 km/u op de Zuilense Ring

Dankzij een motie van GroenLinks gaat de provincie Utrecht een voorstel uitwerken om de snelheid op de Zuilense Ring te verlagen naar 80 km/u. Omwonenden van de weg hebben veel last van ongezonde lucht en geluidsoverlast en pleiten daarom al lange tijd voor een snelheidsverlaging. Door geplande aanpassingen aan de Noordelijke Randweg bij Overvecht zal de hoeveelheid verkeer bij Stichtse Vecht op termijn flink toenemen. Met deze snelheidsverlaging zal de situatie voor omwonenden echter toch flink verbeteren.

Statenlid Huib van Essen: “Ik ben erg blij dat ons voorstel is aangenomen! Ik begrijp goed dat omwonenden van de Zuilense Ring last hebben van het verkeerslawaai en zich zorgen maken over hun gezondheid. Met een verlaging naar 80 km/uur zal de geluidsoverlast flink afnemen. Ook draagt de maatregel bij aan gezondere lucht en een beter klimaat. Bijkomend voordeel is dat hiermee op termijn één en dezelfde maximumsnelheid gaat gelden op de hele Zuilense Ring en dat het leidt tot kleinere snelheidsverschillen en daardoor een verbetering van de verkeersveiligheid.”

Lees verder

Klimaatgeneratie vraagt om leiders met lef

Klimaatstakers Foto: Jelle Stiesri

Afgelopen donderdag is een nieuwe generatie opgestaan: de Klimaatgeneratie. Jongeren die het niet langer pikken dat de politici die aan de macht zijn te weinig doen om hun wereld te beschermen. De klimaatspijbelaars willen geen halfbakken maatregelen die pas over vijf of tien jaar van start gaan. Er moet nu actie ondernomen worden. En die jongeren zijn gelukkig niet alleen. Het tij keert. De groep mensen die het klimaat wil beschermen, de groep mensen die niet langer wil wachten, die groep groeit. Wij als GroenLinks-lijsttrekkers van onze twaalf provincies willen laten zien dat het kan. Groene politiek, met lef, met ambitie en met hoop. Daar zijn drie dingen voor nodig:
 

Lees verder

Plastic walvis duikt op in Utrecht

Skyscraper - Fotograaf: Robert Oosterbroek

Met deze blikvanger in de Singel voor Tivoli Vredenburg vragen wij je attentie voor het plastic in onze oceanen, zeeen en rivieren. De plastic Walvis of Skyscraper is een kunstproject van de New Yorkse kunstenaar Jason Klimoski. Hij wil de aandacht vestigen op de plastic soep in de Oceanen, die we niet zien: "Deze walvis zien we wel, en we hebben 'm nodig om ons te realiseren dat we de oceanen, de zeeen en vissen vergiftigen met het plastic dat we dagelijks achteloos weggooien". 

Lees verder

Pagina's