Laura Henderson

Even voorstellen: nieuwe voorzitter Laura Henderson

Laura Henderson is op de provinciale ledenvergadering van 11 april 2019 gekozen als voorzitter van het afdelingsbestuur van GroenLinks Provincie Utrecht. Wie is zij en waarom wilde zij in het provinciale bestuur?

Mijn naam is Laura Henderson en ik heb me kandidaat gesteld als bestuursvoorzitter van GroenLinks Provincie Utrecht. Ik stel mezelf graag even voor."

 

Van huis uit heb ik de overtuiging meegekregen dat je zorg moet dragen voor de mensen om je heen. Het is aan jou om jouw kleine stukje van de wereld rechtvaardiger en eerlijker te maken. Ik verheug me op de kans die waarden in te zetten voor GroenLinks in het provinciaal bestuur Utrecht.

 

Wat een rijkdom aan politieke betrokkenheid, talent en energie hebben we in provincie Utrecht! Als lid van de Kandidaten­commissie voor de Provinciale Staten en daarna tijdens de campagne voor de Provinciale Staten­verkiezingen heb ik dit van dichtbij mogen ervaren. Als voorzitter van het provinciaal bestuur zal ik deze rijkdom aanspreken en aanboren, van stad tot platteland.

 

In het verleden heb ik zo’n 5.000 collega’s op de Vrije Universiteit Amsterdam vertegenwoordigd als voorzitter van de centrale Ondernemingsraad. Momenteel draag ik als voorzitter van de diaconale commissie binnen mijn kerkelijke gemeenschap zorg voor de organisatie van het maatschappelijke werk. In het dagelijkse leven ben ik docent Internationaal Recht en Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht.

 

Als bestuursvoorzitter kijk ik ernaar uit samen met jullie verder te bouwen aan een inclusieve GroenLinks die strijdt voor een groene en gezonde provincie Utrecht waar alle bewoners zich thuis voelen.