Burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht!’ helaas verworpen

Het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht!’ is in de laatste Statenvergadering van dit jaar verworpen. Dit initiatief vroeg om de jacht op soorten waar vrij op gejaagd mag worden (wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn) te stoppen en om deze dieren een gelijke bescherming te bieden als soorten waar niet vrij op gejaagd mag worden. Het burgerinitiatief werd ondertekend door ruim 1800 mensen.

Statenlid Erna Kotkamp: “We zijn erg teleurgesteld dat het burgerinitiatief niet is aangenomen. We hadden graag gezien dat alle soorten gelijke bescherming zouden krijgen en dat op geen enkele soort zonder meer gejaagd mag worden. Het is ontzettend jammer dat we dat niet voor elkaar hebben gekregen.“

Vrij bejaagbare soorten

Bij vaststelling van de nieuwe wet natuurbescherming in de Tweede- en Eerste Kamer is besloten dat de wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn nog steeds vrij bejaagd mogen worden. Dit tot grote teleurstelling van GroenLinks en veel inwoners. De nieuwe wet biedt echter wel de ruimte om provincies voorwaarden te laten stellen aan de jacht op de vrij bejaagbare soorten. Dit was dan ook de reden voor inwoners om in alle provincies het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht!’ te starten.

Nut en noodzaak

GroenLinks vindt net als de indieners van het burgerinitiatief dat de vrij bejaagbare soorten dezelfde bescherming moeten krijgen als andere diersoorten. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een noodzaak, zoals aantoonbare schade. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat alternatieven om deze schade te beperken onvoldoende effectief moeten zijn gebleken. Een ander punt waarop GroenLinks dezelfde bescherming wilde is dat een populatie niet in gevaar mag komen door jacht. Deze twee voorwaarden zouden de soorten waar nu vrij op gejaagd mag worden veel beter beschermen.

Burgerinitiatief verworpen

Helaas is het burgerinitiatief verworpen en hebben ook voorstellen van GroenLinks bij de behandeling van de Wet Natuurbescherming met deze strekking het niet gehaald. Verrassend was vooral de tegenstem van D66 die zich landelijk juist had uitgesproken om deze vrije jacht niet meer toe te staan.

Erna Kotkamp: “GroenLinks is sowieso al geen voorstander van jacht, zelfs als er sprake is van schade, maar als het daarnaast geen enkel doel dient is het wel heel erg pijnlijk. Het is dan ook ontzettend jammer dat onze voorstellen het niet gehaald hebben en er nog steeds soorten blijven bestaan waar vrij op gejaagd mag worden. We zullen ons hoe dan ook in blijven zetten om de jacht zo veel mogelijk te beperken en uiteindelijk overbodig te maken.”