Nieuws gefilterd op niets

GroenLinks stelt vragen over vervuiling drinkwater door PFAS

Vorige week woensdag werd door drinkwaterbedrijven de oproep aan de Tweede Kamer gedaan om te voorkomen dat grond- en uiteindelijk drinkwater vervuild raakt met PFAS. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het storten van PFAS-houdende bagger in diepe plassen. De Waterschappen onderzoeken deze mogelijkheid, omdat zij met grond en bagger zitten die ze nu niet kwijt kunnen. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Het is belangrijk dat waterschappen en grondwaterbedrijven hun werk kunnen blijven doen, maar als het om ons drinkwater gaat kunnen we beter het zekere voor het onzekere nemen. PFAS is niet helemaal uit water te zuiveren. We zijn dan ook benieuwd of het college bereid is om maatregelen te nemen als er inderdaad een risico is.”

Lees verder

De fiets moet het vertrekpunt zijn bij verbeteren veiligheid Donderbergrotonde

Donderbergrotonde Leersum

Al langere tijd maakt GroenLinks zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Donderbergrotonde in Leersum. Zo stelde de fractie vorig jaar al schriftelijke vragen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, bijvoorbeeld met een fietstunnel. Dit past ook bij de ambitie om op het fietspad over de rotonde een snelfietsroute te laten lopen. Daarom stemde GroenLinks tegen een motie van SGP, VVD en 50PLUS die vooral gericht was op doorstroming voor de auto.

Statenlid David Oude Wesselink: “Een duurzame oplossing voor de Donderbergrotonde zit allereerst in het verbeteren van de doorstroming voor fietsers. Bij een oplossing als een tunnel heeft de auto er uiteindelijk ook baat bij, omdat dan niet meer op fietsers gewacht hoeft te worden. De motie ging echter vooral uit van varianten die de doorstroming voor de auto verbeteren, dit terwijl de veiligheid voor de fiets en een gezonde leefomgeving het vertrekpunt moeten zijn.”

Lees verder

GroenLinks wil goede oplossing voor bereikbaarheid Schaakwijk in Zuilen

In de nieuwe dienstregeling die 14 december is ingegaan, is de route van buslijn 4 in Zuilen veranderd. Hier rijdt nu een langere en snellere bus, maar hierdoor moeten inwoners uit Schaakwijk verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Dit leidde tot veel negatieve reacties van de inwoners, onder meer door de aanwezigheid van seniorenwoningen, een buurtcentrum voor ouderen en een gezondheidscentrum die langs de oude busroute liggen.

Statenlid David Oude Wesselink: “Wij begrijpen de zorgen van omwonenden en vinden dan ook dat de gedeputeerde op korte termijn in gesprek moet om te komen tot een mogelijke oplossing. Dat heeft de gedeputeerde tijdens de Statenvergadering op 11 december ook toegezegd. De motie van de SP om de verandering terug te draaien, was door de korte termijn niet uitvoerbaar en konden we daarom niet steunen.”

Lees verder

GroenLinks wil duurzame oplossing voor opvang in wild levende dieren

Onlangs werd bekend dat de vogelopvang in Utrecht tijdelijk de deuren moet sluiten door te weinig inkomsten. Dit is niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat aanwezige dieren overgebracht worden naar een andere vogelopvang en dat contracten van betaalde medewerkers niet verlengd worden. GroenLinks vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren is van groot belang. Voor zieke of gewonde dieren moet er een plek zijn om weer te herstellen. Met de sluiting van de vogelopvang in Utrecht komt alle druk bij de enige overgebleven vogelopvang in de provincie te liggen, namelijk die in Soest. Dit terwijl deze opvang al over zijn capaciteit zit. Het is dan ook tijd voor een duurzame oplossing.”

Lees verder

Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er ook dak- en thuislozen die niet in beeld zijn, maar ook geen officieel legaal dak boven hun hoofd hebben. GroenLinks maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marijke de Jong: “Het gaat om heel veel mensen, waaronder gezinnen en jongeren, die geen dak boven hun hoofd hebben en waarvoor nu geen oplossing is. Het is dan ook belangrijk dat er op zowel de korte als langere termijn woningen beschikbaar komen voor deze groep mensen.”

Lees verder

Handen af van onze natuurgebieden

Het kabinet heeft op woensdag 14 november een lijst met stikstofmaatregelen aangekondigd. Naast maatregelen als verlaging van de snelheid op snelwegen overdag naar 100 km/uur en het herstellen van natuur, is ook het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden een optie. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het is onacceptabel dat nagedacht wordt over het schrappen of verplaatsen van Natura 2000 gebieden. Deze gebieden zijn juist aangewezen om de aanwezigheid van zeldzame dieren, bloemen en planten. De gedachte dat gebieden uitwisselbaar zijn en zomaar geschrapt of verplaatst kunnen worden is onbegrijpelijk.”

Lees verder

Pagina's