Nelleke Groen

Statenlid, Doorn

“Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand.” (Lao-Tse, chinees filosoof, 600 BC)

Als je macht hebt, als je mag beslissen over anderen en de regels mag bepalen, dan is het makkelijk om te vergeten dat er altijd meer speelt dan jij zelf ziet. Van mijn kinderen leerde ik het belangrijkste wat ik ooit leerde: wat het betekent om verantwoordelijk te zijn voor een samenleving. Ik was al vrij idealistisch, en dat is alleen maar meer geworden. Wij bepalen de toon van ons samenleven.

“We menen die Natuur te moeten tegengaan in haar streven. We willen haar dwingen tot stilstand waar ze beweging eist. Tot alleen zijn, waar ze haakt naar verbinding. Tot scheiding, waar ze aandringt op vereniging.” (Uit: Ideeen, Multatuli)

Met mijn kinderen woon ik in Doorn, mijn wortels liggen aan zee (Texel). Ik werk als jurist op het gebied van data en privacy. Het is mijn overtuiging dat we het allemaal beter hebben als iedereen gezien wordt, en als we ieder mens én de natuur erkennen in de waarde die zij heeft. Ik zei het hiervoor al, ik ben een idealist: ik hoop dat ik met mijn werk in de Staten de provincie eerlijker, groener en kalmer te maken.

Juist op de momenten dat we tegenover elkaar (lijken te) staan moeten we open en eerlijk met elkaar durven praten. Alleen op die manier komen we tot oplossingen die blijvend zijn. Oplossingen met name ook voor de bende die we onbedoeld hebben veroorzaakt met alle stappen vooruit, waarvan we de negatieve effecten vergaten mee te rekenen. En dat kunnen we ook: overal vinden we duurzame alternatieven. Die kennis en verbetering gaan we delen, breed inzetten en verbeteren, voor een wereld met toekomst!