Pieter Kroon
GroenLinks Provincie Utrecht

Pieter Kroon

Fractiemedewerker / Commissielid, Abcoude

Pieter is naast fractiemedewerker en commissielid, ook de fractievoorzitter van de fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeente De Ronde Venen. In 2013 studeerde hij af als Sociaal Psycholoog en daarvoor liep hij stage als assistent van Jesse Klaver bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ook werkte hij als Junior Projectleider in het team voedsel bij stichting Natuur & Milieu en daardoor beschikt hij over veel kennis op het gebied van landbouw, natuur en milieu.

“Ik wil met een frisse en uitgesproken groene blik de provinciale politiek induiken. Waar ik mij vooral sterk voor wil maken is het behoud van het karakteristieke Utrechtse landschap en de daarbij behorende natuurgebieden. Daarnaast heb ik aandacht voor duurzame energie en dierenwelzijn, maar ook voor duurzame landbouw. Naast mijn groene ambities wil ik mij ook vooral inzetten om het werk van de provincie, en dan vooral het werk van onze GroenLinks-fractie, meer bekendheid te geven. Dat betekent veel activiteit op sociale media én direct contact met mensen via werkbezoeken in de provincie.”