Florian Bekkers
GroenLinks Provincie Utrecht

Florian Bekkers

Fractievoorzitter, Bilthoven

Florian is ondernemer en adviseur Strategie, Leiderschap en Programmamanagement bij verschillende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor GroenLinks was hij de afgelopen vier jaar lid van Provinciale Staten in Utrecht. Hij was onderhandelaar bij het coalitieakkoord en woordvoerder natuur, ruimtelijke ordening, landbouw en water. Sinds 2 juni 2014 is hij fractievoorzitter.

“Ik sta voor een transparant en integer openbaar bestuur. Ik denk dat dat tot besluiten leidt die duurzaam zijn en waarin aan verschillende belangen evenwichtig recht kan worden gedaan. Mijn drijfveer ligt in een gezonde en mooie leefomgeving, nu en later, en een levendige samenleving waarin mensen zich in elkaar inleven en uitdagingen aangaan. Ik zet mijn inhoudelijk en politiek strategisch inzicht en vermogen tot luisteren en scherp formuleren graag in voor de duurzame politiek van GroenLinks.”