Erna Krotkamp
GroenLinks Provincie Utrecht

Erna Kotkamp

Statenlid, Nieuwegein

Erna is al enige jaren politiek actief op gemeentelijk niveau waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter in Nieuwegein. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen is Erna Statenlid voor GroenLinks en alleen nog commissielid in Nieuwegein. Erna's hart ligt vooral bij thema's als natuur, dierenwelzijn en milieu en daar ligt ook haar belangrijkste expertise. Behalve Statenlid is Erna ook projectmanager van het project Collaboration and Learning Environment aan de TU Delft. Daarnaast zet zij zich als vrijwilliger in voor de Dierenbescherming Utrecht, de Stichting Fairtrade Nieuwegein en is zij ook politievrijwilliger.

“Vanuit mijn expertise, passie en netwerk op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu en dierenwelzijn hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de provinciale GroenLinks fractie. Als bestuurslid van de landelijke werkgroep Dierenrechten heb ik me al regelmatig met provinciale dierenwelzijnsonderwerpen bezig gehouden waaronder megastallen en het diervriendelijk bestrijden van door in het wilde levende dieren. Ik wil me graag gaan inzetten voor het provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke ordening (in al haar verschillende facetten).”