Ellen Brinksma
GroenLinks Provincie Utrecht

Ellen Brinksma

Commissielid, Utrecht

Ellen is teammanager Milieu en OR-lid bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze heeft daarvoor onder meer gewerkt als onderzoeker bij KNMI, RIVM en ESA. Al vanaf haar studietijd is ze actief in overlegorganen en op het terrein van medezeggenschap. Haar netwerk omvat ministeries en diverse nationale en internationale kennisinstellingen. Typerend voor Ellen zijn haar dosis energie, positieve houding, pragmatisme en focus op de resultaten.

“Als moeder van opgroeiende kinderen in een heel snel veranderende wereld vind ik het belangrijk om mijn betrokkenheid bij mijn directe omgeving om te zetten in daden. Zodat we alle nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan op het gebied van technologie en de informatiemaatschappij, benutten en verbinden met het menselijke en sociale. Zodat we ons niet blindstaren op economische groei en oog houden voor de natuur en het milieu. Zodat we wonen in een nog mooiere, schonere en socialere provincie.”