Huib van Essen banner

Huib van Essen

Gedeputeerde, Utrecht

Ik ben Huib van Essen, 49 jaar, geboren in Utrecht en opgegroeid in het Gelderse Dieren. Mijn moeder was daar actief in de anti-kernwapenbeweging, zette de plaatselijke wereldwinkel op en ook de bewonersparticipatie van een verzorgingshuis. Mijn vader was hoofd personeelszaken bij de Heidemij. Deze combinatie van maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid zijn voor mij belangrijke drijfveren. Ik ben een verbinder en zeer gedreven om bij te dragen aan een duurzame samenleving waarin iedereen er toe doet.

Na mijn opleiding technische natuurkunde in Enschede heb ik bij KPN gewerkt aan innovatie en als leidinggevende in de uitvoering; letterlijk met de voeten in de klei: een mooie, leerzame tijd. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het invloedrijk beleidsadviesbureau CE Delft waar ik overheden, bedrijven en milieuorganisaties adviseerde over duurzame mobiliteit.

Een andere passie van mij is theater. Na een parttime acteeropleiding heb ik een tijd lang een eigen theatergroep gehad. Ik woon inmiddels alweer 20 jaar in Utrecht, met mijn vrouw en zoons van 14 en 16.

Na vier jaar Statenlid geweest te zijn en daarin veel bereikt te hebben op thema’s als energie, mobiliteit en milieu, ben ik sinds juni 2019 gedeputeerde voor GroenLinks. Als gedeputeerde ben ik verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, de omgevingsvisie, klimaat en energie. Wat mij betreft zijn klimaatverandering en het eerlijk delen van onze enorme welvaart de grootste uitdagingen van deze tijd. We moeten stoppen met dralen of drammen. We moeten doorpakken! Daar zet ik mij als gedeputeerde voor in.