Sander van Opstal

17. Sander van Opstal

(67 jaar, Rhenen)

Ik ben bioloog en natuurbeschermer, al sinds ik actief was bij de Actiegroep Amelisweerd. Ik heb achtendertig jaar gewerkt in de natuurbescherming. De afgelopen jaren heb ik voor het Ministerie van EZ gewerkt op het gebied van internationale ontwikkelingshulp en onderzoeksaansturing. Tevens was ik vier jaar lid van de Nederlandse delegatie bij het mondiale Wereld Erfgoed Comité. Ik ben met pensioen en doe vrijwilligerswerk. Ik ben vervangend lid van de Gemeenteraad. Binnen Provinciale Staten wil ik me inzetten voor urgente problemen: voor natuur, milieu, klimaatverandering. Ik laat me inspireren door positieve ontwikkelingen: The World as 100 People over the last two centuries

Oordeel commissie

De commissie heeft waardering voor de inzet en loyaliteit van Sander. Na zijn pensionering wil hij zijn opgedane kennis inzetten voor onze partij waar hij al zo lang lid van is. De commissie denkt dat hij het best tot zijn recht komt in een ondersteunende rol.