Sander van Opstal banner

17. Sander van Opstal

(67 jaar, Rhenen)

Iedereen is wereldburger: voor mij zijn internationale problemen en verplichtingen de inspiratie van waaruit ik wil werken: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, degradatie van landbouw en de vluchtelingenproblematiek hangen met elkaar samen, dat is een problematiek die in samenhang aangepakt moet worden. De internationale verdragen zoals het VN-verdrag voor de vluchteling, het Klimaatverdrag van Parijs en het verdrag van Malta geven de richting en ook de kaders voor veel van het provinciale werk.

Mijn ambities zijn om deze doelen samen met burgers “on the ground” te realiseren: als ik in Provinciale Staten kom zal ik ervoor zorgen dat het Natuurnetwerk Nederland in Utrecht een succes wordt, net zoals het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, en net zoals burgerinitiatieven voor de bescherming van weidevogels, voor voedselbossen en voor permacultuur. Maar ik wil ook werken aan klimaatadaptatie, híer en dáar, en aan de geleiding en opvang en integratie van vluchtelingen en migranten, waarbij boerenbedrijven en het midden- en kleinbedrijf in mijn ogen een heel belangrijke rol moeten spelen.