David Oude Wesselink

10. David Oude Wesselink

(33 jaar, Utrecht)

Een samenleving waar íédereen aan kan deelnemen en íédereen gelijke kansen heeft is een samenleving die voor mij het beste functioneert. De kandidatencommissie heb ik verteld waarom dat bij de mobiliteit van mensen nog lang niet het geval is. Als beleidsmedewerker mobiliteit heb ik de afgelopen zeven jaar gewerkt bij de Provincie Utrecht en daardoor heb ik de provincie op zeer veel vlakken leren kennen. Sinds oktober 2018 ben ik werkzaam in Amsterdam als regisseur verkeersmodellen, waardoor ik nu mijn talent en kennis kan inzetten als statenlid. Daarom wil ik mij graag aanbieden als kandidaat nummer 11.

Oordeel commissie

David is een kei op mobiliteitsgebied die inhoudelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken kan bekijken. Hij is een loyale kritische denker met politiek-strategisch inzicht. Op dit moment is David alleen beschikbaar voor een opvolgingsplek, wij verwachten dat hij vanuit die positie zich de komende jaren politiek verder ontwikkelt.