Huib van Essen

1. Huib van Essen

(49 jaar, Utrecht)

Ik ben graag jullie lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen. Als Statenlid, campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen, lid van de programmacommissie, kandidaat Kamerlid en zeer betrokken GroenLinkser ben ik velen van jullie afgelopen jaren tegengekomen. Ik ben een verbinder en zoek samenwerking. In mijn werk bij het invloedrijke adviesbureau CE Delft heb ik een hecht en sprankelend team gebouwd. Dat wil ik ook met de nieuwe fractie.

Een grote GroenLinks-fractie geeft veel kansen. Voor de energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving. Een inclusieve, sociale samenleving. Meer fiets en minder auto. Die kansen moeten we benutten. Ik neem daar graag het voortouw in. Met mij kiezen jullie voor een uitgesproken en herkenbare GroenLinkse koers!

Oordeel commissie

Vriend en vijand roemen Huib om zijn bevlogenheid en grote kennis van in de Provincie belangrijke onderwerpen als milieu, mobiliteit en energie. Inmiddels is Huib ook buiten onze provinciegrenzen opgevallen en is hij beloond met een mooie plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. De kandidatencommissie erkent Huib zijn talent en honoreert dat met een welverdiende plek op de lijst. Wij achten hem geschikt voor het lijsttrekkerschap.