Klik hier voor de routebeschrijving naar het Cursus- en vergadercentrum Domstad.

In verband met de catering wil de locatie graag weten hoeveel mensen er komen. Daarom willen we je vragen om je op te geven door een mail te sturen naar bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl voor 13 april!

Agenda

19.30 Inloop

20.00 Welkomstwoord

20.10 Vaststellen agenda

20.15 Vaststellen notulen PLV 20 november 2021

20.20 Afscheid Karin Boelhouwer & Kennismaking opvolgers Marjolein van Elteren en Jeroen Bart.

20.50 Verantwoording Landelijk Partijbestuur door Linda Kiewiet

20.55 Kennismaking en benoeming kandidaat bestuursleden

21.10 Vaststellen jaarrekening (incl. goedkeurende verklaring kascommissie), verlenen décharge aan het bestuur over het gevoerde financieel beleid over 2021 en benoeming nieuwe kascommissie.

21.20 Kennismaking leden kandidatencommissie

21.30 Vaststellen profiel kandidaten Provinciale Staten 2023 - 2027

21.40 Afsluiting

21.40 Borrel