Agenda

 1. Opening, mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen PLV 17 december 2020
 4. Jaarverslag 2020
 5. Jaarrekening 2020
 6. Kascommissie 2021
 7. Presentatie bestuurskandidaten
 8. ~korte pauze~
 9. Update voortgangscommissie
 10. Verantwoording en vragen Statenfractie/Gedeputeerde
 11. Linda Kiewiet over campagne en vooruitblik

De vergaderstukken kun je hieronder vinden. Heb je vragen aan de fractie, aan de kandidaten of over de stukken, stel deze dan alvast via: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl. Er is ook een mogelijkheid om live vragen te stellen. Tijdens de ledenvergadering wordt de stemming online geopend tot woensdag 14 april 22:00, de stemcodes hiervoor zijn per e-mail verstuurd. De uitslag wordt kort hierna bekend gemaakt per ledennieuwsbrief.

We hopen jullie online te zien op 13 april!

Hartelijke groet,

Laura Henderson

Afdelingsvoorzitter GroenLinks Provincie Utrecht