Agenda

  1. Opening, mededelingen
  2. Agenda en vorige notulen vaststellen
  3. Jaarverslag 2020
  4. Jaarrekening 2020
  5. Presentatie bestuurskandidaten
  6. ~korte pauze~
  7. Update voortgangscommissie
  8. Verantwoording en vragen Statenfractie/gedeputeerde
  9. Linda Kiewiet over campagne en vooruitblik

De stukken en actuele info kun je vinden op pagina nog niet aangemaakt. Heb je vragen aan de fractie, aan de kandidaten of over de stukken, stel deze dan alvast via bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl. Er is ook een mogelijkheid om live vragen te stellen. Na de ledenvergadering ontvang je een e-mail met inloggegevens om te kunnen stemmen, en de uitslag verschijnt in de volgende nieuwsbrief.

We hopen jullie online te zien op 13 april!

Hartelijke groet,

Laura Henderson

Afdelingsvoorzitter GroenLinks Provincie Utrecht