We hebben een bijzondere gast in Corinne Ellemeet, onze nieuwe nummer 2 op de lijst voor de Tweede Kamer! Verder lichten we ons jaarplan voor 2021 toe, wordt een nieuwe kascommissie gekozen en geven we een update over de voortgangscommissie en de vacature voor penningmeester. Tot slot een toelichting van onze gedeputeerde en Statenfractie en de gelegenheid om vragen te stellen. Na de PLV wordt de online stemming geopend over de begroting.

Agenda

  1. Opening, mededelingen
  2. Agenda
  3. Notulen vorige PLV
  4. In gesprek met Corinne Ellemeet
  5. Jaarplan 2021
  6. Begroting 2021
  7. Kascommissie
  8. Update voortgangscommissie, vacature penningmeester
  9. Toelichting en vragen Statenfractie / Gedeputeerde
  10. Rondvraag en sluiting

Heb je vragen aan de fractie, over het jaarplan of over de begroting, stel deze dan alvast via: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl. Er is ook mogelijkheid live vragen te stellen. Alle leden ontvangen per e-mail nog een Zoom-link naar de vergadering. Na de ledenvergadering ontvang je een e-mail met inloggegevens om te kunnen stemmen.

Belangrijk: heb jij of een GroenLinks-lid dat je kent grote moeite om online deel te nemen? Stuur dan een mail naar bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl en we zoeken samen een gepaste oplossing.

We hopen jullie online te zien op 17 december!

Hartelijke groet,

Niek van Staaden, afdelingsvoorzitter a.i. GroenLinks Provincie Utrecht