Agenda

  1. Opening
  2. Bekendmaking van stemuitslagen
  3. Live verantwoording vanuit de fractie
  4. Beantwoorden van vragen
  5. Sluiting

Een verantwoording van het bestuur en de penningmeester, de financiële stukken en een presentatie van de kandidaten, zullen op deze pagina verschijnen. Vragen aan de fractie, over de financiën of de kandidaat-bestuursleden, graag zo veel mogelijk vooraf via: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl. Naar aanleiding van de verantwoording vanuit de fractie, is er nog wel beperkt gelegenheid live vragen te stellen. Alle leden ontvangen eind augustus een e-mail met inloggegevens, uitleg over het stemsysteem en een link om deel te nemen aan de ledenvergadering. 

We hopen jullie online te zien op 3 september!

Hartelijke groet,

Laura Henderson

Afdelingsvoorzitter GroenLinks Provincie Utrecht