Provinciale Ledenvergadering

Op 16 november organiseert GroenLinks Provincie Utrecht haar Provinciale Ledenvergadering! Te gast zijn onder meer Mieke van der Vegt van het landelijk partijbestuur en iemand van het landelijk partijbureau die over de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen komt vertellen. Verder gaan we de discussie aan over welke samenwerkingsmodellen er zijn tussen politieke partijen en fracties in kleinere gemeenten. De PLV vindt plaats in de Amershof in Amersfoort en begint om 20:00 uur. Na afloop kunnen we nog wat napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Agenda Provinciale Ledenvergadering (PLV) donderdag 16 november 2017

Locatie: Amershof, Snouckaertlaan 11 (zijstraat Stationstraat), 3811 MA Amersfoort.
Tijdstip: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Duur tot circa 22:00 uur en daarna borrel.

1. Welkom & mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen notulen PLV 16 april 2017

De notulen zijn te vinden als bijlage en dienen vooraf gelezen te zijn ivm vaststellen.

4. Verkiezing/herbenoeming bestuurslid

Jos Boerefijn is Algemeen Bestuurslid sinds november 2015 en dient na 2 jaar herbenoemd te worden. Hij is bereid door te gaan. Zonder bezwaren, stellen wij voor bij acclamatie. Zijn er wel bezwaren, dan zal schriftelijk worden gestemd.

5. Jaarplanning 2018

Het jaarplan 2018 van het GLPU-bestuur wordt door voorzitter Joep Naber gepresenteerd en toegelicht. Dit is een jaarplan in het kader van de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019.

6. Begroting 2018

De begroting van het GLPU-bestuur voor 2018 (zie bijlage) wordt door penningmeester Jos Verheijen gepresenteerd.

Gezocht: een nieuw lid voor de kascommissie, om de komende twee jaar de boekhouding van onze afdeling te controleren. Het kost één avond per jaar en wat voorbereidingstijd.

7. Update Provinciale Statenfractie

De Statenfractie brengt ons op de hoogte van de actuele zaken in de provinciale politiek.

8. Landelijk Partij Bestuur legt verantwoording af

Mieke van der Vegt – presentatie en tijd voor vragen/discussie, tezamen maximaal 20 minuten.

KORTE PAUZE

9. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en het voeren van campagne

Landelijk bureau – Truuske Smits en/of Patrick Pelman vertellen over de gemeenteraadscampagne en wat kan elke afdeling qua steun van het landelijk bureau verwachten?

10. Welke samenwerkingsmodellen zijn er?

Vindt er vorming van een lokale progressieve partij plaats? En/of wordt een gezamenlijke fractie op basis van een samenwerkingsovereenkomst gevormd? Gezamenlijke fractie na verkiezingen? En wat kan je van GroenLinks landelijk verwachten?

11. Rondvraag

10. Sluiting & borrel

 

Bijlagen

Ad 2: Agenda Provinciale Ledenvergadering 16 november 2017
Ad 3: Concept Notulen Provinciale Ledenvergadering 20 april 2017
Ad 6: Begroting GroenLinks Provincie Utrecht 2018

Locatie

De Amershof
Snouckaertlaan 11
3811 MA Amersfoort
Nederland